Saturday, June 30, 2012

Postavení veřejnosti na královské svatbě


Vybrané téma eseje vychází z článku Constructing the public at the royal wedding autorky Mariny Dekavalla. Článek byl publikován v květnu letošního roku v časopise Media, Culture & Society a zabývá se postavením veřejnosti, která byla přítomna na oslavách britské královské svatby v roce 2011. Tato analýza vychází z teorie mediálních událostí a teorie zprostředkované výstavby názorů obyčejných občanů ve vysílání televize BBC a ITV. Oba televizní kanály popisují lidi na scéně oslav jako homogenizovanou skupinu, která si myslí a chová se jako jeden. Studie se dále zabývá malou flexibilitou vyjadřování ve vox-pop rozhovorech a následné identifikaci televizních diváku k dané skupině. 

Zdroje:
JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-7367-466-3.
ILOWIECKI, Maciej Taduz a Petr ŽANTOVSKÝ. Manipulace v médiích. Praha: UJAK, 2008. ISBN 978-80-86723-50-1.
PROROK, Vladimír a Aleš LISA. Politologie. Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-31-7.
VACEK, Lubomír. Čtení o veřejném mínění. Orego, 1997. ISBN 80-902 107- 6-7

 


No comments:

Post a Comment