Thursday, June 28, 2012

Memy: Srovnání přístupu Richarda Dawkinse, Susan Blackmoreové a Limor Shifmanové


Jádrem této eseje je práce Limor Shifmanové Anatomie memu na YouTube, která byla poprvé publikována v roce 2011. Jejím cílem bylo zjistit společné rysy tzv. memetických videí, přičemž byly použity kvantitativní i kvalitativní metody.
Práce je v eseji srovnána se staršími pracemi týkajícími se memů (prací Richarda Dawkinse a Susan Blackmoreové) a zasazena do kontextu mediálních studií. Hlavní text: 

SHIFMAN, Limor. An Anatomy of a YouTube Meme. New Media & Society [online]. March 2012, vol. 14, 2. First published on October 3, 2011. S. 187-203 [cit. 2012-06-28]. Dostupný z WWW < http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/14/2/187.full.pdf+html>. 

Další vybrané zdroje:

BLACKMOREOVÁ, Susan. Teorie memů: kultura a její evoluce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 236 s. ISBN 80-7178-394-3.

DAWKINS, Richard. Sobecký gen. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1998. 320 s. Edice Kolumbus. ISBN 80-204-0730-8.

Internetový mem a jeho využití v online marketingu [online]. [cit. 2012-06-28]. Dostupný z WWW <http://www.byznysweb.cz/post/internetovy-mem-a-jeho-vyuziti-v-online-marketingu-94/>.

JENKINS, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York University Press, 2006. 308 s.

JENKINS, Henry.  If It Doesn´t Spread, It´s Dead (Part One): Media Viruses and Memes [online]. [cit. 2012-06-28]. Dostupný z WWW < http://henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_its_dead_p.html>.


No comments:

Post a Comment