Sunday, January 15, 2012

Cyber hate - pravicový extremismus v digitální éře

Ve své práci jsem vycházela ze studie Jessie Danielse Cloaked websites: propaganda, cyber-racism and epistemology in the digital era. Zabývala jsem problematikou cloaked websites s rasistickým obsahem v širším kontextu, tedy jako jednou z forem projevu tzv. cyber hate - nesnášenlivých projevů v prostředí internetu.


V první části jsem se pokusila definovat pojem cyber hate a jeho vztah ke svobodě projevu, v další části jsem se věnovala konkrétním aktivitám pravicových extremistů v kyberprostoru v ČR a konečně v poslední části jsem se soustředila na výše zmíněné cloaked websites.


Cloaked websites, v překladu zahalené stránky, představují relativně neznámý fenomén - tyto stránky se snaží se působit legitimním dojmem a tím zakrýt, že se ve skutečnosti jedná o propagandu. K tomu využívají různé strategie. Většinou se svým názvem snaží zatajit skutečného autora a cíl. Nejedná se však jen o stránky cyber-rasistické, na které jsem se (stejně jako Daniels) zaměřila, mohou propagovat jakoukoliv agendu. Takovouto zahalenou stránkou, skrytě propagující nadřazenost bílé rasy, je například http://www.martinlutherking.org/. Po zadání hesla Martin Luther King, se tento nabízí na předním místě výsledků vyhledávače Google. Je tedy pravděpodobné, že jedinec, který se bude chtít seznámit s osobou Martina Luthera Kinga, bojovníka za lidská práva, narazí právě na tuto stránku, kterou může být manipulován.


Podstatná část práce je rovněž věnována právnímu postihu cyber hate.

No comments:

Post a Comment