Monday, January 30, 2012

Internet a možnosti publicity

Ve své práci se práci se snažím vyložit a částečně okomentovat studii Brentona J. Malina s originálním názvem A very popular blog: The internet and possibilities of publicity, čili Internet a možnosti publicity. Článek byl poprvé publikován online již 21. června 2010, na stránkách časopisu New Media & Society se objevil v březnu roku 2011.

Malinova studie se zabývá dvěma způsoby publicity, publicitou podněcovanou a publicitou otevřenou, a jejich důsledky na tradiční versus online komunikaci. Přestože se zdá, že struktura internetu vede k otevřené publicitě, kdy má uživatel přístup ke všem dostupným informacím, není tomu tak. Nová média jsou v silné závislosti na těch etablovaných, která využívají strategii podněcované publicity, kdy existuje gatekeeper, který vyhodnocuje, která informace je důležitá. Potvrzuje to myšlenku, že internet není tak neutrální, jak se snaží být. Pokud tedy chceme, aby měl internet demokratický potenciál, je nutné začít u mainstreamových kanálů.

VÝCHOZÍ ČLÁNEK:
MALIN, Branton J.: A very popular blog: The internet and the possibilities of publicity. In New Media & Society, March 2011, p. 187-203 (cit. 2012-01-27)

No comments:

Post a Comment