Sunday, January 29, 2012

Kyberšikana - anotace


Práce vychází především ze dvou studií, které se kyberšikanou zabývají.

První z nich je studie belgických autorek Heidi Vandebosch a Katrien van
Cleemput z University of Antwerp1, která zkoumá profily pachatelů a jejich obětí. Druhou je studie, kterou zpracoval turecký autor
Özgur Erdur-Baker z Middle East Technical University v Ankaře2.
Ta se zabývá především vztahem tradiční šikany a kyberšikany a rizikovými
faktory kvůli kterým ke kyberšikaně dochází. Obě práce zmiňují velké množství výzkumů na téma kyberšikana. V eseji jsou tyto dvě studie sumarizovány, jsou zde přetlumočeny a zhodnoceny výsledky předkládaných výzkumů a zároveň je problematika kyberšikany zhodnocena i v českém kontextu. Práce je deskriptivní, klade si za cíl popsat a přiblížit danou problematiku.

1VANDEBOSCH,
Heidi a Katrien VAN CLEEMPUT. Cyberbullying among youngsters: profiles of
bullies and victims. New Media & Society [online]. 2009(vol. 11, 8),
pp. 1349-1371 [cit. 2012-01-28]. DOI: 10.1177/1461444809341263. Dostupné z: http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/11/8/1349.full.pdf+html


2ERDUR-BAKER,
Özgür. Cyberbullying and its correlation to traditional bullying, gender and
frequent and risky usage of internet-mediated communication tools. New Media
& Society
[online]. 2010(vol. 12, 1), pp. 109-125
[cit. 2012-01-24]. DOI: 10.1177/1461444809341260. Dostupné z: http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/12/1/109.full.pdf+html


No comments:

Post a Comment