Monday, January 30, 2012

Jonathan Zittrain a budoucnost internetu

Jonathan Zittrain ve své knize The Future of the Internet – And How to Stop It. (Yale University Press, 2009) dotýká těch aspektů současných technologických trendů, které se nejspíš brzy stanou hlavní překážkou dalšího rozvoje internetu v dosavadní podobě. Vychází přitom z předpokladu, že internet jako technologický ekosystém funguje (a bude fungovat) nejlépe tehdy, je-li založen na možnosti nezávisle s ním experimentovat a tvořit tak přidanou hodnotu v podobě nových aplikací nebo obsahu. Totéž platí i o zařízeních, na kterých je provozován. Internet a PC se podle něj v zájmu větší bezpečnosti a pohodlí uživatelů stále více uzavírají individuálnímu experimentování, což v konečném důsledku poškodí celé odvětví.

Literatura:

Wu, Tim. The Master Switch: The Rise and Fall of Information Empires. Vintage, 2011.

Zittrain, Jonathan. The Future of the Internet. Yale University Press, 2009.

No comments:

Post a Comment