Monday, January 30, 2012

Mapování digitální říše


První část této eseje vychází ze studie Jasona Farmana Mapping the digital empire: Google Earth and the process of postmodern cartography, která byla uveřejněna v září 2010 v časopise New Media & Society. Jako podklad pro druhou část pak posloužil článek z The Guardian - Google Earth used to target Izrael.

Úvod práce Jasona Farmana je věnován Apollu 8, které v roce 1968 pořídilo první snímek Země z vesmíru (tzv. Earthrise). Studie dále pokračuje historií kartografie a mapování Země. Dále se pak krátce zastavuje i u prvního předchůdce Google Maps – MapQuestu, který položil základy nové éry kartografie. Hlavní část práce je následně věnována samotnému Google Earth. Google Earth je dobrým příkladem participační kultury a kolektivní inteligence. Díky Google Earth Community se stává Google Earth živou sociální sítí, která nabízí svým uživatelům se aktivně zapojit do jeho tvorby. Kromě mnoha pozitiv má však Google Earth i svou temnou stránku. Na tu poukazuje závěr práce, který je věnován jeho zneužitelnosti, problémům s interaktivností a kritice geografických informačních systémů. Pro ilustraci byl pak použit příklad Izraelsko-palestinského konfliktu.

FARMAN, Jason. Mapping the digital empire: Google Earth and the process of postmodern cartography. New Media &Society [online]. 2010(12) [cit. 2012-01-30]. Dostupné z: http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/12/6/869.full.pdf+html

CHASSAY. Google Earth used to target Israel. The Guardian [online]. 2007(-) [cit. 2012-01-30]. Dostupné z: http://www.guardian.co.uk/technology/2007/oct/25/google.israel

No comments:

Post a Comment