Monday, January 30, 2012

Jak se prosadit v uživatelské komunitě

Stránky jako Amazon.com, Yelp.com nebo IMDb.com soustřeďují komunitu uživatelů a zakládají svůj obsah převážně na jejich recenzích, komentářích a jiných příspěvcích. Velké množství těchto příspěvků musí být ale tříděno a organizováno a metoda této selekce je klíčová pro úspěch celého projektu. Jak funguje organizace jednotlivých komunit a čím se vyznačují úspěšné příspěvky je předmětem výzkumu doc. Otterbacherové a jejího týmu. Kvantitativní analýza se soustřeďuje na formální charakteristiky mediálních obsahů a jejich autorů.

OTTERBACH, Jahna. Being Heard in Review Communities: Communication Tactics and Review Prominence. Journal of Computer-Mediated Communication. 2011, vol. 16, no. 3, p. 424–444.

No comments:

Post a Comment