Monday, January 30, 2012

Akademická obezřetnost na příkladu arabského jara

V eseji zpracovávám článek Bruce Etlinga, Johna Kellyho, Roberta Farise a Johna Palfreya Mapping the Arabic Blogosphere: Politics and Dissent Online.[1] Tento článek je zkrácenou verzí původní studie stejného názvu, jež vyšla roku 2009 v rámci projektu Internet & Democracy, zaštiťovaným Berkman Center for Internet & Society na Harvard University.[2] Autoři zde zpracovávají data sbíraná během let 2008 a 2009 z 35 000 blogů arabského regionu (ač nejen v arabštině, ale i francouzštině a angličtině), aby se pokusili prozkoumat, zda lze na daném příkladu nalézt rysy „zesíťované“ (ve smyslu do sítě propojené) veřejné sféry, jak ji chápe Yochai Benkler ( Mapping […], New Media and Society, str. 1224.), a to i s jejími pro demokracii nadějnými důsledky. Jejich velmi pečlivá volba metod (kombinace rovnou tří metodologických, jak kvantitativných, tak kvalitativních postupů) i citlivost při zpracovávání získaných dat mi posloužila jako příklad „akademické obezřetnosti“. Ta článku zaručuje zajímavost i navzdory tomu, že vyšel sotva pár dní před vypuknutím arabského jara, které by mohlo jen trochu radikálnějším textem otřást doslova v základech.

Použité zdroje:
Blight, Garry, Pulham, Sheila and Torpey, Paul, "Arab spring: an interactive timeline of Middle East protests", The Guardian, přístupné na http://www.guardian.co.uk/world/interactive/2011/mar/22/middle-east-protest-interactive-timeline [cit. 29. 1. 2012].
Etling, Bruce, Faris, Robert, Kelly, John, Palfrey, John, „Mapping the Arabic Blogosphere: Politics and Dissent Online“, New Media and Society, 12.8 (2010), str. 1225 – 1243.
Etling, Bruce, Faris, Robert, Kelly, John, Palfrey, John, Mapping the Arabic Blogosphere: Politics and Dissent Online, Berkman Center Research Publication No. 2009-06, 2009, přístupné na http://cyber.law.harvard.edu/publications/2009/Mapping_the_Arabic_Blogosphere%20 [cit. 29. 1. 2012].
Galtung, Johan, Ruge, Mari Holmboe, „The Structure of Foreign News“, Journal od Peace Research, 2.1 (1965), str. 64 – 91.
Huang, Carol, „Facebook and Twitter key to Arab Spring uprisings: report“, The National, http://www.thenational.ae/news/uae-news/facebook-and-twitter-key-to-arab-spring-uprisings-report [cit. 29. 1. 2012].
„Mapping Facebook“, Arab Social Media Report, přístupné na http://www.dsg.ae/NEWSANDEVENTS/UpcomingEvents/ASMRGeneralFindings3.aspx%20 [cit. 29. 1. 2012].
„Mapping Twitter“, Arab Social Media Report, přístupné na http://www.dsg.ae/NEWSANDEVENTS/UpcomingEvents/ASMR_MappingTwitter3.aspx [cit. 29. 1. 2012].
Sunstein, Cass, „The Daily We“,Boston Review,přístupné na http://bostonreview.net/BR26.3/sunstein.php [cit. 29. 1. 2012].

[1] Etling, Bruce, Faris, Robert, Kelly, John, Palfrey, John, „Mapping the Arabic Blogosphere: Politics and Dissent Online“, New Media and Society, 12.8 (2010), str. 1225 – 1243.
2] Etling, Bruce, Faris, Robert, Kelly, John, Palfrey, John, Mapping the Arabic Blogosphere: Politics and Dissent Online, Berkman Center Research Publication No. 2009-06, 2009, přístupné na http://cyber.law.harvard.edu/publications/2009/Mapping_the_Arabic_Blogosphere [cit. 29. 1. 2012].

Podpis: junova

No comments:

Post a Comment