Monday, January 30, 2012

Creative Commons jako ochrana autorských práv?

Ve své práci vycházím ze článku od Minjeong Kim uveřejněném v časopisu Journal of Computer Mediated Communication, který se jmenuje "The Creative Commons and Copyright Protection in the Digital Era: Uses of Creative Commons Licenses" nebo-li Creative Commons a ochrana autorských práv v digitálním věku: Použití licencí Creative Commons. Jak již název napovídá, zabývám se problematikou licencí CC.

Tyto licence jsou souborem veřejných licencí, které přinášejí nové možnosti v oblasti publikování autorských děl. Autor díla prostřednictvím CC uzavírá smlouvu s uživateli a za určitých podmínek jim dovoluje užívat jeho dílo.


KIM, Minjeong. The Creative Commons and Copyright Protection in the Digital Era: Uses of Creative Commons Licenses. Journal of Computer-Mediated Communication. 2007(13). Dostupné z: http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/kim.html


No comments:

Post a Comment