Sunday, January 29, 2012

„MOMMY BLOGGERS“ – hodné uznání, či odsouzení?

Článek pochází z databáze SAGE a nese název „The radical act of 'mommy blogging': redefining motherhood through the blogosphere“. (Radikální čin blogujících maminek: změna významu mateřství prostřednictvím blogosféry). Studie vyšla v roce 2009 v časopise New Media and Society a pojednává o internetových stránkách, kde se sdružují maminky, které si, zjednodušeně řečeno, píší postřehy o svých dětech. Nicméně to není jediné zmiňované téma. Často zde řeší další problémy, které se týkají rodičovství. Ačkoli jsou tyto blogy velice populární, často jsou kritizovány a popisovány jako něco, co mezi skutečné blogy (které se zabývají „opravdovými“ tématy – jako je politika či ekonomie) nepatří. Tato esej (s využitím dalších studií a zdrojů) článek shrnuje a pokouší se ho vyložit jako příklad kolektivní inteligence a produsage. Zároveň zmiňuje termíny jako např. stereotyp či mediální obraz.

Odkaz: LOPEZ, L. K. The radical act of 'mommy blogging': redefining motherhood through the blogosphere. New Media [online]. 11(5), 729-747 [cit. 2012-01-25]. DOI: 10.1177/1461444809105349. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1461444809105349

No comments:

Post a Comment