Sunday, January 29, 2012

Cheating in Computer Games – má hlubší smysl?

Ve své práci se zabývám tématem „cheatování“ v počítačových hrách v sémiotickém kontextu a snažím se o posouzení jeho vlivu na videoherní komunitu. Vycházím ze studie britského teoretika Juliana Kücklicha „A Techno-Semiotic Approach to Cheating in Computer Games“.
V první části textu prezentuji detailní analýzu Kücklichova článek. V následující části jej porovnávám s názory čtyř dalších teoretiků a ve třetí části uvádím výsledky analýzy internetových diskusních fór týkající se právě „cheatování“.
Pojem „cheatování“ a „cheaty“ je nejen v kontextu herních komunit notoricky známý. Pro většinu lidí má však značně negativní nádech. Odborníci nicméně prezentují celou řadu pozitivních aspektů, mezi které patří například maximální využití herního prostoru.

VÝCHOZÍ ČLÁNEK:
KÜCKLICH, Julian. A Techno-Semiotic Approach to Cheating in Computer Games: Or How I Learned To Stop Worrying and Love the Machine. Games and Culture [online]. February 2009, vol. 4, issue 158 [cit. 2012-01-21]. Dostupné z: http://gac.sagepub.com/content/4/2/158

No comments:

Post a Comment