Monday, July 2, 2012

Teenageři ve světě transmédií

Esej "Teenageři ve světě transmédií" sumarizuje článek Marianne Martens s názvem "Affect, immaterial labor, and user-generated content". M. Martnes ve svém článku analyzuje, jak díky obsahům vytvářených samotnými účastníky, díky peer to peer marketingu a technologickým možnostem roste vliv transmediálních obsahů a mění se kulturní produkty určené pro mládež. Martens dále zkoumala, jak se měnila role knihovníků, účast mládeže v literatuře pro ně určené a trendy v knižním průmyslu.

ZDROJE:
MARTENS, Marianne. Transmedia teens: Affect, immaterial labor, and user-generated content. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologie [online]. 2011, roč. 17, č. 1 [cit. 2012-06-29]. Dostupné z: http://con.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/17/1/49.full.pdf+html

Další zdroje:
 ·  ANDERSEN, Robin. Battleground: The Media [online]. 2008 [cit. 2012-06-29]. Dostupné z: http://books.google.cz/books?id=P5nTqwfK7k8C&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
·         HEALEY, Matthew. What Is Branding? [online]. 2008 [cit. 2012-06-29]. Dostupné z: http://books.google.cz/books?id=dS9FK9mD5UUC&dq=branding&hl=cs&source=gbs_navlinks_s
·         JENKINS, Henry. Transmedia Storytelling 101. Confessions of an Aca-Fan: The Official Weblog of Henry Jenkins [online]. 2007 [cit. 2012-06-29]. Dostupné z: http://www.henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html
·         JENKINS, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide [online]. 2006 [cit. 2012-06-27]. Dostupné z: http://books.google.cz/books?id=RlRVNikT06YC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
·         KOLLER, Didi. Transmedia Teen Books. Didi's Blog [online]. 2012 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://www.didikoller.nl/blog/?p=347
·         PHILLIPS, Andrea. A Creator's Guide to Transmedia Storytelling: How to Captivate and Engage Audiences Across Multiple Platforms [online]. 2012 [cit. 2012-06-29]. Dostupné z: http://books.google.cz/books?id=ojshAar4Ie8C&printsec=frontcover&dq=Andrea+Phillips&hl=cs&sa=X&ei=J43tT9DDI_Ha4QSnnvnWDQ&ved=0CDMQ6AEwAA#v=onepage&q=Andrea%20Phillips&f=false
·         Research. Marianne Martens [online]. [cit. 2012-06-27]. Dostupné z: http://www.mariannemartens.org/research.html
·         Stephenie Meyer. Bio [online]. 2012 [cit. 2012-06-29]. Dostupné z: http://www.stepheniemeyer.com
·         YouTube [online]. 2008 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=QxQuWpku-48

No comments:

Post a Comment