Thursday, July 5, 2012

Teenageři a ochrana soukromí na sociálních sítích


Seminární práce analyzuje text "Přijetí riskantních příležitostí mladými lidmi při tvorbě obsahu: teenageři a jejich užívání sociálních sítí k důvěrnostem, soukromí a sebevyjádření" od Sonii Livingstoneové. Autorka se v článku zabývá otázkou, nakolik bezpečně se dospívající lidé chovají na sociálních sítích, co toto jejich chování určuje a ovlivňuje, jak se mění jejich přístup a co by rádi změnili. Práce dále porovnává tento text s článek danah boydové "Facebook's Privacy Trainwreck: Exposure, Invasion, and Social Convergence" a obsahuje také mlaý kvalitativní výzkum mezi uživateli Facebooku.

Zdroje:
BOYDOVÁ, Danah. Facebook's Privacy Trainwreck: Exposure, Invasion, and Social Convergence. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. 2008, Sage. London, Los Angeles, New Delhi and Singapore.

GIDDENS, Anthony. Modernity and self-identity: self and society in the late modern age. Cambridge: Polity Press, 1991, [vii], 256 s. ISBN 07-456-0932-5.

LIVINGSTONEOVÁ, Sonia. Taking risky opportunities in youthful content creation: teenagers' use of social networking sites for intimacy, privacy and self-expression. New Media & Society [online]. 2008, roč. 10, č. 3. - [cit. 2012-07-04]. Dostupné z: <http://eprints.lse.ac.uk/27072/1/Taking_risky_opportunities_in_youthful_content_creation_%28LSERO%29.pdf>.

ZIEHE, Thomas. From living standard to life style. Young: Nordic Journal of Youth Research 2(2): 2-16 [online]. 1994 [cit. 2012-07-04].

<www.facebook.com>
<online.sagepub.com>

No comments:

Post a Comment