Tuesday, July 10, 2012

Sociální sítě jako zdroj sportovního zpravodajství – praxe a její rizika

Tato práce vychází ze dvou odborných publikací a také vlastního publicistického článku zveřejněného na webu Mediální proroci.  Článek popisuje, jak převážně čeští sportovci využívají sociální sítě ke komunikaci s fanoušky. V tomto eseji se budu věnovat, jaká je zpětná vazba komunikace. Zabývám se tím, jak sociální sítě využívají ve své práci sportovní novináři. O vzrůstajícím významu internetu a s ním související proměně medializace sportu se zmiňují na příkladu olympijských her 2008 v Pekingu v odborném článku Brett Hutchins and Janine Mikoszaová.  Tento článek poslouží v mé práci k demonstraci aktivity sportovců na sociálních sítích (především na Facebooku a Twitteru) a k vysvětlení proměny mediálních stereotypů a obchodních modelů v souvislosti s právě sociálními sítěmi a dalšími produkty tzv. webu 2.0. Pokusím se zjistit, jak sportovní novináři v Česku využívají sociální sítě ke své práci a také zmíním důležitý fakt, že taková praxe má i svá rizika. O tzv. hoaxu ve sportovním zpravodajství pojednává článek Benjamina a W. Jeffrey Burroughsových.  Na závěr doplním vlastní anketu mezi kolegy z různých redakcí českých médií, které se zabývají sportovním zpravodajství.

HUTCHINS, Brett; MIKOSZA, Janine. The Web 2.0 Olympics: Athlete Blogging, Social Networking and Policy Contradictions at the 2008 Beijing Games. Convergence. 2010, č. 16(3), s 279–297
  BURROUGHS, Benjamin; BURROUGHS, W. Jeffrey. The Masal Bugduv hoax: Football blogging and journalistic authority. New Media & Society. 2012, č. 12, s. 476-492. Originally published online 13 October 2011.

1 comment:

  1. Sociální sítě by nás také měly hlavně nějak vzdělávat. Třeba mně přijde že hodně lidí neví že dnes jde z telefonu uskutečňovat řada investic do půjček. To je třeba strašná škoda. Lidé by se totiž mohli pořádně podílet na tvoření bohatství té naší malé krásné země.

    ReplyDelete