Tuesday, July 31, 2012

Příběh podcastingu


Text nabízí shrnutí vývoje a jednotlivých charakteristik mediálního fenoménu zvaného podcasting. Čerpá přitom z teoretické studie Richarda Berryho z časopisu Convergence, kterou rozšiřuje za pomoci dalších konceptů mediálních studií nových médií – mediální konvergence a tzv. produsage. Popisuje také různé podoby podcastingu a možnosti jeho využití, především v oblasti komerčního rozhlasového vysílání a v médiích veřejné služby. V závěru je diskutován budoucí vývoj podcastingu jak ve sféře institucionalizovaných médií, tak na úrovni tvůrců-amatérů. 

BERRY, Richard (2006). Will the iPod Kill the Radio Star? Profiling Podcasting as Radio. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. 2006, roč. 12, č. 2, s. 143–162.

No comments:

Post a Comment