Thursday, July 5, 2012


Online fanoušci televizních seriálů a jejich motivace sdružovat se v komunitách
Tato deskriptivní analýza se zabývá tématem online aktivismu fanoušků televizních seriálů a jejich motivací sdružovat se v komunitách s cílem zachránit oblíbený televizní seriál od jeho avizovaného zániku. K tomuto boji často používají stejné praktiky jako vyspělé a organizované lobbistické skupiny. Motivace k jednání však bývají různé. Jedni jako důvod uvádějí vztek z ignorace či nárokování vlastnictví pořadu, jiní vidí televizní hrdiny jako součást své vlastní rodiny a zdroj vzpomínek. Řada z nich se snaží pouze zviditelnit nebo si něco dokázat. Ať už je jejich motivace jakákoliv, ve svém boji s televizními korporacemi mají jen velmi malou naději na úspěch, což se odráží i na jejich pocitech, které nezřídka kdy končí zklamáním. Boj s větrnými mlýny bývá často prohraný.
Práce vychází ze dvou studií, jejichž autoři jsou Mark Andrejevic a Melissa C.Scardaville. První se zabývá webovou stránkou s názvem Television Without Pity, ve které rozebírá produktivitu online fanoušků komunity. Druhá pak popisuje fanouškovský aktivismus diváků televizních seriálů, zejména pak pořadu Another World. V závěru této práce jsou shrnuty poznatky a zhodnocena metodologie obou autorů.
Zdroje:
ANDREJEVIC, Mark. Watching Television Without Pity: The Productivity of Online Fans. [online]. University of Iowa: Sage Publications, 2008, č. 1 [cit. 2012-07-04].

BAYM, Nancy. Tune in log on: Soaps, fandom, and online community. [online]. London: Sage Publications, 2000 [cit. 2012-07-04].

FISKE, John. Understanding Popular Culture. London: Routledge, 1989, 206 s. ISBN 0415078768.

HABERMAS, Jürgen. The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society. Cambridge: MA: MIT Press, 1991.

JENKINS, Henry. "Cultural acupuncture": Fan activism and the Harry Potter Alliance. [online]. 2012 [cit. 2012-07-04]. ISSN 1941-2258. Dostupné z: http://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/305/259

MATELSKI, Marilyn. The soap opera evolution: America's Enduring Romance With Daytime Drama. London: Jefferson (N.C.): McFarland & Company, 1988 [cit. 2012-07-04].

SCARDAVILLE, Melissa C. Accidental Activists: Fan Activism in the Soap Opera Community. [online]. Soap Opera Digest. Sage Publications, 2005, č. 7, s. 21 [cit. 2012-07-04].

TAI, Elizabeth. Television Without Pity: Nazi moderators = zero response from Bravo = zero business sense. [online]. 2008 [cit. 2012-07-04]. Dostupné z: http://imaginarylands.wordpress.com/2008/10/25/television-without-pity-nazi-moderators-zero-response-from-bravo-zero-business-sense/

WIKIPEDIA. Television Without Pity. [online]. 2012 [cit. 2012-07-04]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Television_Without_Pity

No comments:

Post a Comment