Friday, July 27, 2012

Demografie zasílání SMS zpráv

Odborný časopis New Media & Society uveřejnil ve svém listopadovém vydání z roku 2011 studii s názvem The socio-demographics of texting: An analysis of traffic data. V ní autoři analyzují téměř 400 milionů SMS zpráv a zkoumají, s jakým pohlavím lidé nečastěji komunikují s ohledem na věk a k čemu zaslané SMS zprávy vůbec slouží. I přes silný vliv internetu a sociálních sítí, mobilní telefony jsou světově nejčastěji používaným prostředkem pro zasílání krátkých zpráv. Práce srovává výsledky studie, ve kterých figurují zejména teenageři, s dalšími komunikačními trendy, které s SMS zprávami souvisí - jde zejména o nepsaná psychologická pravidla, šikanu a socializaci. V závěru zaznívají doporučení pro marketingové využití tohoto výzkumu.

Použitá literatura:

Ling, R., Betel, T. F., Sundsøy, P. R.: The socio-demographics of textil: An analysis o tradic data. New Media Society 2012 14.
Hall, Jefrey A., Baym, Nancy K.: Calling and texting (too much): Mobile maintenance expectations, (over)dependence, entrapment, and friendship satisfaction. New Media Society 2012 14.
Bond, Emma: Managing mobile relationships: Children´s perceptions of the impact of the mobile phone on relationships in thein everday lives. Childhood 2012 17.
Jenkins, Henry: Convergence Culture. New York: New York University Press 2008. 351 s.
Disman, Miroslav: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha, Karolinum 2000. 374 str.

No comments:

Post a Comment