Thursday, November 10, 2011

Produsage deviantního umění

Internetový server deviantART.com je doposud největší sociální síť, na které se sdružují všichni různorodí umělci a řada jejich příznivců po celém světě. Každý zde má jedinečnou příležitost prezentovat svého uměleckéhoho ducha, ať už se jedná o tvorbu tradiční, digitální či psanou.Webové stránky této proslulé online komunity umělců jsou v provozu od 7. srpna 2000 a vznikly za účelem pobavit, inspirovat či probudit kreativní já v každém z nás. Nyní se deviantART může pyšnit počtem 19 milionů registrovaných uživatelů, kteří měsíčně přitáhnou kolem 45 milionů návštěvníků. Všichni členové této komunity mohou nejen vystavovat veškerá svá díla, ale i podporovat či sdílet díla jiná. Každý den je zde uploadováno na 100 000 nových výtvorů, tudíž celkový počet uveřejněných děl se za těch jedenáct let provozu vyšplhal do stamilionových čísel.

Veškeré vystavené výtvory jsou rozděleny do zhruba dvaceti poměrně obecných kategorií, jako je např. digitální umění, tradiční umění, fotografie, literatura, fan art, film a animace, flashe,... atd. Ty pak do sebe absorbují ještě celou řadu dalších, již však konkrétnějších podkategorií. Ačkoliv v nás pojem deviantART může vyvolávat dojem, že máme očekávat spíše jakási „deviantní“ díla, nenechte se oklamat. Samozřejmě, že i těchto, nějakým způsobem „úchylných“, výtvorů nalezneme nepřeberné množství, ale rozhodně to není podmínkou. Obsahová skladba deviantARTu je doopravdy rozmanitá a bohatá, na své si zde musí přijít skutečně každý.
Každé dílo může registrovaný uživatel okomentovat, připojit do oblíbených, stáhnout v dobrém rozlišení či sdílet na jiných sociálních sítích, jako je třeba Facebook nebo Twitter. S pomocí vyhledávače, který nám umožňuje seřadit vyhledaná hesla buď podle oblíbenosti nebo data přidání, nalezneme téměř cokoliv. Zadám-li například heslo „London“, výsledkem mi je (ke dni 9.11. 2011) 413 727 nalezených děl, viz. link: http://browse.deviantart.com/?qh=§ion=&q=London.Na problém naráží deviantART tam, kde se rozchází vnímání jednotlivých aktivních individualit. Každý člověk má trochu jiné vnímání světa, aktivní uživatelé pocházejí z více jak 190 zemí, tudíž se mnohdy stane, že uploadovaná tvorba obsahuje dost nekvalitní „metadata“. V praxi to pak znamená, že zadáte do vyhledávače nějaké heslo, ale mezi výsledným výčtem se může ocitnout i tvorba absolutně nesouvisející s vašimi požadavky (aneb hledám srdíčko a mezi stovkou srdíček je jedno sluníčko).

Zajímavým bonusem pro uživatele je bohatý e-shop, kde můžete buď nakupovat, případně prodávat svoji vlastní tvorbu. Ani deviantART sám o sobě nezůstává pozadu a nabízí svým nejvášnivějším fanouškům rozmanitou nabídku fan-předmětů (od oblečení, přes tašky až k buttonům, vše samozřejmě s líbivým logem deviantARTu).

Nic z toho, co popisuji, by však nemohlo do takovéto míry fungovat, kdyby se na tvorbě obsahu této sociální sítě nepodílelo samotné publikum. Uploadováním vlastních děl či přidáváním příspěvků v podobě komentářů vytváří podstatu celého deviantARTU právě jeho aktivní uživatelé. Celý tenhle fenomén, kdy se prolíná produkování obsahu s jeho užíváním, dokonale vystihuje koncept Produsage australského univerzitního profesora Axela Brunse. Tento pojem popisuje proces, kdy se z pasivních příjemců stávají participující spolutvůrci obsahu. Jedná se o novou pozici publika, kde je tento tvůrce/uživatel nazýván produser (spojení anglických slov producer=tvůrce a user=uživatel; do češtiny by bylo možné tenhle termín přeložit jako produživatel). Registrovat se může každý, je to zdarma a záleží jen na každém z příjemců, zda se rozhodne být pouze pasivním uživatelem či tvůrcem/uživatelem.

Běh umělecké tvorby deviantARTem do jisté míry využívá i prvky tzv. kolektivní inteligence. Autorem tohoto konceptu je francouzský filozof Pierre Lévy, jehož vizí bylo, že bychom své znalosti a schopnosti neměli pouze hromadit a snažit se v nich orientovat, ale spíše filtrovat a propojovat je s intelektem ostatních. V souvislosti s deviantARTem je tento kocept možné vidět zejména při vyhledávání hesel, kdy můžeme výsledek seřadit dle popularity děl. Aktivní uživatelé prostřednictvím možnosti „oblíbit si“ nějaké dílo filtrují stamiliony zveřejněných výtvorů na ty „lepší“ a „horší“.
Sociální síť deviantART je zcela určitě zajímavým místem k návštěvě při vašem virtuálním cestování po webových stránkách. Koncept produsage je zde základním stavebním kamenem a pomyslné dveře jsou zde otevřeny jak pasivním milovníkům originální umělecké tvorby, tak aktivním tvůrcům, kteří zde mají jedinečnou příležitost dozvědět se, co si o jejich díle myslí ostatní (prod)uživatelé.

1 comment: