Friday, November 25, 2011

Jarmara - poslední chybějící služba portálu Seznam.cz

Jarmara je novou službou portálu Seznam.cz, jejíž spuštění bylo původně plánováno na říjen tohoto roku (konkrétně 10. 10. 2011), z důvodu lepší zapamatovatelnosti se však posléze její autoři rozhodli přesunout tento termín na 11. 11. 2011 (11 hodin a 11 minut). Název vznikl spojením slov Járova a almara, neboť se jedná o elektronickou verzi almary, jejíž útroby jsou zaplněny pozůstalostí génia českého národa Járy Cimmrmana[1].

Jára Cimrman je smyšlená postava. Jeho divadlo vzniklo na základě úspěchu mystifikace jako prostředku čirého humoru. Diváci a posluchači se vědomě stávají objekty této mystifikace, jsou zasvěceni a radostně přistupují na hru o této smyšlené osobnosti, národním velikánu Járovi Cimrmanovi. Informace o existenci tohoto geniálního všeuměla byla veřejnosti poprvé sdělena 23. prosince 1966 na vlnách Československého rozhlasu v pořadu autorů Zdeňka Svěráka a Jiřího Šebánka Nealkoholická vinárna U pavouka. S myšlenkou přenést tento mystifikační humor z rozhlasu i na divadelní scénu přišel Jiří Šebánek, když ji 29. října 1966 svěřil Miloni Čepelkovi, Ladislavu Smoljakovi a Zdeňkovi Svěrákovi. Na této zakládající schůzi bylo rozhodnuto o zamýšleném divadle a přizvání dalších členů souboru – Jana Trtílka, Oldřicha Ungra a režisérky Vinárny U pavouka Heleny Philippové. Po uvedení prvních dvou her (Akt a Domácí zabijačka) byla 17. dubna 1969 do Divadla Járy Cimrmana uvedena první společná hra Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka – Hospoda na mýtince. Tehdy herecký soubor opustili Helena Philippová a Jiří Šebánek, přišli naopak Jan Klusák, Pavel Vondruška a Jaroslav Vozáb. Nadále již všechny hry souboru psala autorská dvojice Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak, kteří vtiskli Járovi Cimrmanovi a jeho hrám typické rysy směšného provinčního velikášství, pseudouměleckých klišé a zapadlého vlastenectví, jež se stalo bezedným zdrojem humoru typickým pro toto divadlo.

K oblibě fenoménu Járy Cimrmana přispěla také filmová tvorba umělecké dvojice Svěrák & Smoljak (např. Jára Cimrman ležící, spící; Rozpuštěný a vypuštěný); všechny hry Divadla Járy Cimrmana jsou zachyceny literárně, na videokazetách, gramofonových deskách a audiokazetách[2]. V roce 1995 se také o jeho převedení do elektronické podoby pokusil Ivo Lukačovič spuštěním webových stránek[3]. Všechny tyto zmíněné způsoby užívané ke sdílení konceptu Járy Cimrmana bychom mohli označit termínem transmediální vyprávění. Tohoto se, dle jeho autora Henriho Jenkinse, používá v případě, kdy je k šíření jednoho příběhu využito různých typů médií, neboť obsah díla je natolik rozsáhlý, že jedno médium by nebylo schopno jej pojmout[4].

I po více jak 40 letech projevují autoři Járy Cimrmana snahu o to, aby poskytli fanouškům možnost neztratit kontakt se svou oblíbenou postavou. Proto byla nyní spuštěna Jarmara ukrývající ve svých virtuálních šuplících archiválie pojící se s jeho životem a dílem. Návštěvník zde může krom Cimrmanova životopisu nalézt nespočet citovaných pasáží z filmů či prvních tří divadelních představení (Akt; Domácí zabijačka; Hospoda na mýtince), stejně tak i informace o členech divadelního souboru či figurách jednotlivých divadelních představeních DJC[5]. Za inovativní lze považovat způsob výběru správce této služby. K obsazení pozice totiž vybírali autoři Jarmary v čtyřkolovém výběrovém řízení z několika desítek tisíc uchazečů z řad nadšených fanoušků odkazu Cimrmanova díla. Reklamní spot, jehož prostřednictvím byli případní kandidáti vyzvání k přihlášení lze zhlédnout zde - http://www.jarmara.cz/. Šesti neúspěšným kandidátům, kteří nicméně prokázali hluboké znalosti Járova díla, byl na stránkách Jarmary alespoň ponechán prostor pro uveřejnění jejich velmi zdařilých esejí - tvůrci stránek títmto nepatrně využili principu produsage, při němž sami uživatelé přispívají k rozšíření obsahu. Historicky prvním správcem Jarmary se stal Jiří Linhart, který přesvědčil výběrovou komisi, že je schopen zodpovědně plnit jemu svěřenou úlohu - po dobu jednoho roku tak bude rozšiřovat obsah Jarmary o další dávku zábavy a historických artefaktů[6].Správce služby Jarmara – Jiří Linhart


Označení Jarmary poslední chybějící službou Seznamu.cz má historické důvody. Server Seznam.cz byl zřízen Ivo Lukačovičem po neúspěšném uvedení prvních stránek zasvěcených Járovi Cimrmanovi (viz. výše) – tyto ve své době nebyly autory Svěrákem a Smoljakem posvěceny (což dokládá i poznámka, k jejímuž zveřejnění tehdy Lukačoviče přinutili - „Nechť je tato stránka považována za neoficiální diskuzi na téma Cimrman. Cimrman je postava autorské dvojice Svěrák & Smoljak. Oba dva si existenci této stránky nepřejí.“[7]).
Po letech rozšiřování portfolia nabízených služeb portálu Seznam.cz (mezi něž se řadí například vyhledávání, předpověď počasí, sociální sítě Lidé či Spolužáci), již k dosažení jeho celistvosti zbývalo jediné – doplnit jej o Jarmaru (Járovu almaru).


Oficiální vyjádření k názvu lze nalézt i na samotném webu Jarmary.

[1] Dle přepisu záznamu z tiskové konference odtajňující informace o službě Jarmara.at konané dne 6.9.2011
Seznam spojí tajemnou "Poslední chybějící službu" s Járou Cimrmanem. Ihned.cz [online]. 1996-2011, 6.9.2011, [cit. 2011-11-23]. Dostupný z WWW:
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-52768310-seznam-spoji-tajemnou-posledni-chybejici-sluzbu-s-jarou-cimrmanem?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed.
[2] Supraphon [online]. 2010 [cit. 2011-11-23]. Divadlo Járy Cimrmana. Dostupné z WWW: http://www.supraphon.cz/cs/umelci/?item=6.
[3] EArchiv.cz [online]. 2011 [cit. 2011-11-23]. Archiv článků a přednášek Jiřího Peterky. Dostupné z WWW: http://www.earchiv.cz/b05/b0811002.php3.
[4] JENKINS, Henry . Convergence culture : where old and new media collide . United States of America : New York University Press, 2006. 308 s.
[5] DJC = Divadlo Járy Cimrmana [6] Dle přepisu záznamu z tiskové konference odtajňující informace o službě Jarmara.at konané dne 6.9.2011
Seznam spojí tajemnou "Poslední chybějící službu" s Járou Cimrmanem. Ihned.cz [online]. 1996-2011, 6.9.2011, [cit. 2011-11-23]. Dostupný z WWW:
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-52768310-seznam-spoji-tajemnou-posledni-chybejici-sluzbu-s-jarou-cimrmanem?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed.
[7] EArchiv.cz [online]. 2011 [cit. 2011-11-23]. Archiv článků a přednášek Jiřího Peterky. Dostupné z WWW: http://www.earchiv.cz/b05/b0811002.php3Obř. č.2 - Správce služby Jarmara - zdroj: http://www.jarmara.cz/wp-content/2011/10/jarmara1.jpg

Obr. č. 3 - Vzhled prvních webových stránek Járy Cimrmana vytvořených Ivo Lukačovičem - zdroj: http://www.earchiv.cz/b05/b0811002.php3
Obr. č. 4 - Seznam a Jarmara - zdroj: www.http://www.http//www.jarmara.at/

No comments:

Post a Comment