Tuesday, November 22, 2011

Jeden wowkař = žádný wowkař

World of Warcraft (WoW) drží rekord v Guinnessově knize rekordů za nejpopulárnější MMORPG hru (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game). Na celém světě ji v roce 2010 hrálo více než 12 milionů hráčů.[1] Čeští hráči WOW pak sami sebe nazývají „wowkaři“ (čti vovkaři). Vlastní hra byla vyvinuta společností Blizzard Entertainment v roce 2004. K původní hře již byly vydány celkem tři datadisky: The Burning Crusade v roce 2007, Wrath of the Lich King v roce 2008 a Cataclysm v roce 2010. Vlastní hra běží na počítačích jednotlivých hráčů s tím, že na oficiálních herních serverech společnosti Blizard, kterých je již po celém světě několik stovek, probíhá vzájemná synchronizace a komunikace. V každé skupině serverů je pak na výběr z mnoha tzv. realmů (světů), kde je základním rozdělením jazyk hráčů. Nenalezneme přímo český server, ale existují realmy s početnou českou a slovenskou komunitou (např. Drak'Thul, Thunderhorn, Burning Blade).

Herní prostor World of Warcraft je velice rozsáhlý. K jeho důkladnému prozkoumání by bylo třeba mnoha set hodin hraní. Ve WoW je v současné době 12 hratelných ras a jsou rozlišeny na dvě vzájemně znepřátelené skupiny - Alianci a Hordu. Každá rasa má své unikátní schopnosti. Kromě rasy (elf, trpaslík, tauren, člověk,…) si každý hráč volí také povolání (bojovník, lovec, kněz, …). Profese (alchymie, kovářství, zlatnictví,…) pak umožňují těžit přírodní suroviny a vylepšovat nebo vyrábět nové předměty s tím, že každá postava, nezávisle na své rase, úrovni či zvoleném povolání, se může naučit maximálně dvě, což značně rozvíjí obchod mezi hráči. Obchoduje se prostřednictvím aukčních domů ve vlastní měně hry – tzv. goldech. Společnost Blizzard Entertainment se pak v rámci fair play snaží potlačit jakékoliv aktivity směřující k prodeji za skutečné peníze.

V nižších úrovních hry si každý hráč může vystačit sám. Spolupráce s ostatními hráči je ale výhodná a může mu zajistit rychlejší postup k cíli. Na vyšších úrovních si hráč už sám nevystačí, musí začít komunikovat a spolupracovat s ostatními. Jednak formou obchodování, či výměny surovin a výrobků, jak jsem zmínila výše, ale především tvořením větších, či menších skupin - tzv. guild. Guilda je jakýmsi kolektivním prostorem pro sdílení materiálu, či různých forem bonusů a odměn, ale především informací a vědomostí. Jedná se o uzavřené skupiny. Komunikace mezi hráči probíhá interním herním chatem, který má několik úrovní. Rozšířilo se používání externích hlasových komunikačních programů jako je Skype, Mumble apod. Pro přijetí do guildy, která již disponuje značným množstvím přispěvatelů a tedy i informací, je nutné doporučení. Poté, co je hráč přijat, musí se podle svých schopností a možností zapojit do dění v guildě. Jedinci, schopní systematické práce, sbírají suroviny, ti, kteří jsou rychlí a mají bojovného ducha, mohou být v elitním týmu bojovníků a získávat pro svou skupinu cenná vítězství, vymýšlet taktiky a nové postupy. Najdou se i tací, kteří nemají už na hraní mnoho času, ale mohou přispět zkušenostmi a zaučit nové členy.

Jedná se o typ komunit, které vznikají jen díky možnosti virtuálního propojení větší, či menší skupiny hráčů na stejném herním serveru. Tvůrci hry jim nabídli velice lákavou nadstavbu k pouhému hraní. Poskytli jim možnost komunikovat, sdílet, vytvářet taktiku společného postupu. A hráči dobře pochopili princip a výhody sdílení kolektivní inteligence. Bez schopnosti napojení se na kolektivní inteligenci je šance na úspěch v tomto silně konkurenčním prostředí mizivá. Jeden wowkař = žádný wowkař. Princip fungování guild je praktickým příkladem názoru, který ve své knize L’Intelligence collectiv představil filosof a teoretik informačních věd Pierre Lévy už v roce 1994. Podle Lévyho je schopnost napojení se na prostor sdílené inteligence předpokladem úspěchu nejen jedinců, ale i celých firem, či dokonce států.

Fanoušci WoW svou hru milují někdy až fanaticky. Doslova ji potřebují, realizuj í se jejím prostřednictvím. A výrobci jim jdou v ústrety. Společnost Blizard nabízí například WOW fansite kit, což je nástroj pro tvorbu fanouškovských stránek. Tyto předem strukturované stránky jsou plněny samotnými uživateli, jedná se tedy o uplatnění principu produsage. Můžete zde nalézt diskusní fóra, strategie hraní jednotlivých povolání, řadu zkušeností a návodů. Různé fankomunity vytvářejí i tzv. addony pro hru, což jsou modifikace vzhledu hry (skiny), pomůcky pro hraní, online přehledy apod. – společnost Blizard některé z nich pak v datadiscích používá ve vlastní modifikaci. Do této oblasti patří i tzv. fanfiction - příběhy z oblasti Warcraftu psané hráči či příznivci WoW. Princip je jednoduchý - autor fanfiction využije například některou z hlavních postav, či dějový rys a následně jej přetvoří, anebo doplní o další děj. Vznikají docela zajímavá dílka, velký archiv najdete zde.

Velmi zajímavá jsou fanvidea, vytvořená spojením videí ze hry s hudbou známých kapel, WoW dancing, či parodie na známé filmy. Ohromný úspěch zaznamenala parodie na film „This is Sparta“, či poměrně kontroverzní předělávka scény s Adolfem Hitlerem v jeho bunkru z filmu Pád Třetí říše. Hra se tak stává fenoménem, jenž si dále žije svým vlastním životem a stává se tak typickým příkladem transmediálního vyprávění, ve kterém původní motiv prolíná dalšími informačními kanály.

Ráno se tak po pomazlení s plyšákem Murlocka můžeme obléci do trička s obrázkem Lich Kinga, do sluchátek si pustit z CD přehrávače oblíbený soundtrack ze hry a vyrazit do reálného světa. Pro jistotu si s sebou vezmeme i knížku (ve škole může být nuda) a stolní hru Shadow of War Expansion (pro případ, že by se někdo z reálného světa chtěl kamarádit). A večer pak znovu usedneme ke klávesnici (samozřejmě ve stylu WOW) a napojíme se na „centrální mozek“ své WoW komunity. Word of Warcraft není jen pouhou hrou, je tím, co bychom bez nadsázky mohli nazvat FENOMÉN. Podobným fenoménem je i kultovní seriál Star Trek, který zde na blogu Mediální proroci popsal Petr V. v předchozím příspěvku. Nekonečné fiktivní světy těchto dvou fenoménů se v jednu chvíli protnuly (tento proces prolínání bývá nazýván „crossover“) a vzniklo následující zajímavé dílko: http://www.fanfiction.net/s/6986353/1/Malice_Aforethought

Fantazii se zkrátka meze nekladou. Jistě, toto se říkalo i v době, kdy počítačová síť byla jen troufalou představou vizionářů. Virtuální svět však ohromuje něčím navíc – například právě možnostmi, které přináší kolektivní inteligence lidí a v budoucnu možná přinese kolektivní inteligence lidstva.[1] http://www.guinnessworldrecords.com/records-6000/most-popular-subscription-based-massively-multiplayer-online-role-player-game-%28mmorpg%29/

[2] obrázek "Chuck vs Chug" - zdroj: www.forum.twinstar.cz

[3] obrázek "Hitler Gets Banned From WoW" - zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=QuGxEpQ3Qh0&feature=relate

No comments:

Post a Comment