Friday, June 10, 2011

Twilight pod drobnohledem

Doktorandka State University of New Jersey Marianne Martensová ve své studii Transmedia teens: Affect, immaterial labor, and user-generated content, která vyšla v únorovém čísle časopisu Convergence, nabízí kritický pohled na transmédia určená pro dospívající publikum. Z perspektivy kritické ekonomie komunikace polemizuje s idealistickými pohledy mediálních teoretiků na otázku uživatelsky generovaného obsahu a kreativní participaci. Upozorňuje na to, že tato forma participace je zejména u dospívajících dívek motivována snahou podílet se na rozvoji oblíbeného transmediálního produktu, jejich emocionální kreativní činnost je však využívána mediálními konglomeráty k obchodní aktivitě.

Vydavatelské domy díky přímému kontaktu s uživateli získávají o svém publiku informace, jež byly v období před nástupem internetu jen těžko dostupné. S aktivitou uživatelů nakládají jako s komoditou a používají ji k precizování ekonomické úspěšnosti transmédií. Ty pak ještě účinněji cílí na dospívající publikum a vybízí je ke stupňující se aktivitě.

Protože se autorka studie dlouhodobě zabývá problematikou čtenářství a literární produkce pro mládež včetně uživatelovy participace na tvorbě obsahu, je text orientovaný primárně na transmédia spjatá s literární produkcí; v souvislosti s románovou sérií Stephenie Meyerové Stmívání se pak zaměřuje především na dívčí publikum.

Cílem mého eseje je práci Transmedia Teens zasadit do kontextu studií o nových formách narace (zejména pohled H. Jenkinse) a doplnit ji o odlišné pohledy na obsah generovaný uživatelem. Interpretační esej přináší základní argumenty studie a polemizuje s doporučeními autorky, jak stávající situaci zvrátit.

No comments:

Post a Comment