Monday, June 13, 2011

Mapping the Arabic blogosphere: politics and dissent online

ETLING, Bruce, KELLY, John, FARIS, Robert, PALFREY, John. Mapping the Arabic blogosphere: politics and dissent online. New Media & Society [online]. 2010. č. 8 [cit. 2011-05-15]. Dostupný z WWW: http://nms.sagepub.com/content/12/8/1225

Tato studie se zabývá strukturou a obsahem blogů v arabském světě. Ty byly zkoumány v období od března 2008 do dubna 2009. Využívá metody frekvenční analýzy v kombinaci s ručním kódováním. Nalezena byla síť, ve které se identifikovalo přibližně 35 000 blogů v arabštině. Zmapování proběhlo v rámci 6 000 nejvíce propojených blogů a ručně jich bylo zakódováno kolem 3 000. Studie především hodnotí zasíťování veřejné sféry v arabsky mluvících zemích, které se utváří na úrovni států.

Nejvíce politicky aktivní blogeři se nacházejí ve státech Egypt, Kuvajt, Sýrie a v oblasti Levanta. Rozdíly mezi nimi se projevují podle toho, na kolik je rozdílná politická situace v daných zemích a jak na danou politickou situaci reagují občané daného státu. Kromě rozdílů v názorech, vyvstávají v této oblasti na povrch také rozdíly náboženské, genderové a rozdíly v možnostech přístupu k/do internetu.

Blogeři se zaměřují především na hlavní politická támata. Jediným tématem, které se vine napříč všemi oblastmi, je téma Palestiny a politické problémy s ní spojené. Blogeři preferují a odkazují především na přední stránky Webu 2.0 (YouTube, Wikipedia, apod.) a také pan-arabská mainstreamová media, jako je Al Jazeera.

No comments:

Post a Comment