Tuesday, June 14, 2011

Online média a teorie agenda-setting

Práce se zabývá aplikací teorie agenda-setting na obsahy produkované online médii. Text představuje vybrané studie, které se věnovaly vztahu klasické teorie nastolování agendy a online médií. Historicky první z nich byla práce Scotta Althause a Davida Tewksburyho "Agenda-setting and the „New“ News: Patterns of Issue Importance Among Readers of the Paper and Online Versions of the New York Times ." Její autoři se zabývali odlišnostmi v nastolování veřejné agendy u čtenářů tištěné a online verze deníku New York Times a konstatovali, že role tištěných médií v oblasti nastolování agendy je oproti online médiím znatelně silnější.

Další zajímavou studii "Research Note: Online and Print Newspapers. Their Impact on the Extent of the Perceived Public Agenda" zpracovali v Nizozemsku Klaus Schoenbach, Ester de Waalová a Edmund Lauf. Ti analyzovali nizozemská tištěná a online média a potvrdili poznatek, že tištěná média hrají při nastolování témat důležitější roli. Zajímavé bylo ale především zjištění, že větší informační přínos mají online média pro vysokoškolsky vzdělané publikum, které je s nimi schopno efektivněji pracovat. Autoři dokonce konstatují, že online média slouží informačním elitám.

Poslední představená a zároveň nejnovější studie "Internet news media and issue development: a case study on the roles of independent online news services as agenda-builders for anti-US protests in South Korea" je dílem Yonghoi Song. Zabývá se rolí jihokorejských online serverů na nastolování společenské antipatie vůči Spojeným státům americkým poté, co v Jižní Koreji srazilo americké armádní vozidlo dvě školačky, které nehodu nepřežily. Song připisuje z představených prací ve svém textu online médiím na nastolování agendy největší vliv a říká, že jejich potenciál není v tomto směru ještě zdaleka vyčerpaný.

ZDROJE:

Althaus, S.L. a Tewksbury, D. (2002). Agenda-setting and the „New“ News: Patterns of Issue Importance Among Readers of the Paper and Online Versions of the New York Times. Communication Research, Vol. 29, s. 180-207.

Schoenbach, K., de Waal, E. a Lauf, E. (2005). Research Note: Online and Print Newspapers.
Their Impact on the Extent of the Perceived Public Agenda. European Journal of Communication, Vol. 20, s. 245-258.

Song, Y. (2007). Internet news media and issue development: a case study on the roles of independent online news services as agenda-builders for anti-US protests in South Korea. New Media & Society, Vol. 9, s. 71-92.

No comments:

Post a Comment