Sunday, August 19, 2012

Algoritmická moc a hrozba neviditelnosti na Facebooku

Esej sumarizuje článek Tainy Bucher „Want to be on the top? Algorithmic power and the threat of invisibility on Facebook“. Autorka se ve svém článku zabývá způsoby viditelnosti vyvolanými novými médii, přičemž se soustředí na sociální síť Facebook. Inspirována Foucaultovou metaforou panoptika poukazuje Bucher na konstruování viditelnosti na Facebooku prostřednictvím architektonické struktury, jež věnuje zvláštní pozornost skrytým softwarovým procesům a algoritmické síle. Na základě analýzy EdgeRank, algoritmu strukturujícím tok informací a komunikace v kanálu vybraných příspěvků, tvrdí, že takovýto režim viditelnosti zavádí na straně zúčastněného subjektu vnímanou hrozbu neviditelnosti. V důsledku autorka vyvrací Foucaultův pojem dohledu jakožto formu permanentní viditelnosti, na základě tvrzení, že participativní subjektivita nevzniká na základě hrozby permanentní viditelnosti, ale neustálou možností zmizení a zastarání.

Zdrojový článek:

BUCHER, Taina. Want to be on the top?: Algorithmic power and the threat of invisibility on Facebook. New Media & Society [online]. published online 8 April 2012, 0(0), 1–17 [cit. 2012-07-02]. DOI: 10.1177/1461444812440159. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/content/early/2012/04/04/1461444812440159

No comments:

Post a Comment