Wednesday, August 15, 2012

Exploring Web Usage and Selection Criteria Among Male and Female Students

Analyzovaná studie "Exploring Web Usage and Selection Criteria Among Male and Female Students" z roku 2005 byla publikována v časopise Journal of Computer-Mediated Communication. Za jejím zpracováním stojí kolektiv autorek Mitra, Willyard, Platt a Parsons.

Autorky si kladou za cíl zjistit, jakým způsobem využívají studenti vysokých škol internet ke studijním účelům, zabývají se odlišnostmi v používání internetu mezi muži a ženami (studenty). V rámci studie si pokládají tři výzkumné otázky, na které nachází odpovědi díky dotazníkům vybraných respondentů. Jaká hlavní kritéria užívají studenti k hodnocení webových stránek? Jaké druhy webových stránek studenti navštěvují? Existuje odlišnost v preferenci a užití webové stránky založená na genderu?

 • MITRA, A., J. WILLYARD, C. PLATT a M. PARSONS. Exploring Web Usage and Selection Criteria Among Male and Female Students. Journal of Computer-Mediated Communication [online]. 2005, č. 3 [cit. 2012-08-10]. ISSN 1083-6101. Dostupné z: http://jcmc.indiana.edu/vol10/issue3/mitra.html

No comments:

Post a Comment