Wednesday, August 15, 2012


Konvergence ve službách televize


Studie Van Selma a Peeterse se podrobně zaobírá výsledky sociálního výzkumu provedeného v letech 2001 a 2002 v Nizozemsku. Hodnotí míru konvergence tamější televize s ohledem na různé kategorie dotazovaných diváků, či jiných mediálních uživatelů. Všímá si především rozsáhlosti jednotlivých způsobu televizní komunikace, která úzce souvisí s vymezením žánrů. Názory autorů jsou vždy konfrontovány s již zavedenými mediálními teoriemi, z nichž mě nejvíce zaujala čtyřstupňová koncepce interaktivity Van Dijka a de Vose a Yatesova typizovaná komunikace prostřednictvím žánrů. 


Zdrojová studie:

·         Van Selm, M.; Peeters, A. Additional communication channels in Dutch television genres. New media & society [online]. 2007, vol.9. Dostupné z WWW: http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/9/4/651.full.pdf+html

No comments:

Post a Comment