Wednesday, August 22, 2012


Politiku nezapomínej na online

U politických stran a jednotlivých politiků je v dnešní době již běžné, že mají své internetové stránky, profily na Facebooku, účty na Twitteru a předvolební spoty na YouTube. Stejně tak jako obchodní společnosti již tato média zahrnují do svých marketingových strategií, tak i některé politické strany jak ve světě, tak i u nás, objevily jejich sílu. Prostřednictvím těchto médií se totiž chtějí politici ještě více zviditelnit a přiblížit svým příznivcům a oslovit případně nové voliče. Celkově sociální média politici nejvíce využívají právě v předvolebním období. Právě tento poznatek se pokusím na základě níže uvedených článků obhájit.  
      V eseji se budu zabývat tedy užitím online médií v kampani politických stran. Pro tento účel jsem si vybrala hned několik článků. Jedním ze článků, z nichž budu vycházet je „Weblogs, traditional sources online and political participation: an assessment of how the internet is changing the political enviroment.“[1](Zúňiga, Rojas, 2009) Jedná se o studii politické angažovanosti v závislosti užití různých typů médií. Autor srovnává vliv tradičních zdrojů informací s těmi vznikajícími zdroji (blogy), které předjímají další politické diskuze, kampaně a participaci v oblasti online a offline médií.  K tomuto tématu jsem našla ještě jeden článek, který je zaměřen konkrétně na jedno ze sociálních médií – YouTube – „Who Tube? How YouTubes´s News and Politics Space Is Going Mainstream“[2](Albert L. May, 2010). Další článek „Double differentiation in cross-national comparison of populist political movements and online media uses in the United States and the Netherlands [3] (Groshek, Jiska, 2012) v sobě zahrnuje konkrétní analýza dvou populistických stran a srovnání jejich komunikace v digitálních médiích. Autor v něm popisuje politický populismus a online média jako dva nezávislé trendy, které jsou středobodem rapidně se rozvíjejícího sociopolitického prostředí.
            V závěru své práce se pokusím nastínit implementaci tohoto výzkumu na české prostředí a využívání online médií českými politickými stranami.

Použité zdroje:

Homero Gil De Zuniga; Eulália Puig-I-Abril Hernando Rojas; Weblogs, traditional sources online and political participation: an assessment of how the internet is changing the political enviroment (online), New Media & Society, SAGE Publications, 2009 Vol 11(4), p. 553 – 574

May L. Albert, Who Tube? How YouTubes´s News and Politics Space Is Going Mainstream (online), International Journal of Press/Politics, SAGE Publications, October 2010 Vol 15 (4), p. 499 – 511

Groshek, Jacob; Engelbert, Jiska; Double differentiation in cross-national comparison of populist political movements and online media uses in the United States and the Netherlands, (online), New Media & Society, SAGE Publications, July 2012, p. 1- 20

Bradley, Phil; Be where the conversations are: The critical importace of social media, (online),  Business Information Review, SAGE Publications, 2010, p. 248 - 252


[1] Homero Gil De Zuniga; Eulália Puig-I-Abril Hernando Rojas; New Media & Society, 2009 11: 553 - 574
[2] May L. Albert, International Journal of Press/Politics, October 2010 vol. 15 no. 4, pages 499 – 511
[3] Groshek, Jacob; Engelbert, Jiska; New Media & Society July 24, 2012


1 comment:

  1. Když on ten online je složitý... Třeba dneska mi přijde, že politka zapomíná na copywriting. Prostě si tam napíšou, co jim nějaká hlava řekne... Akorát to vůbec nefunguje, a ještě si tím škodí... Tak by se nad tím možná měly strany zamyslet. Protože jestliže si neuvědomí sílu celého onlinu, tak stejně budou vždycky pozadu... Je hloupé, že kdejaký eshop má lepší marketing, než politika.

    ReplyDelete