Wednesday, August 15, 2012

Twitter: microphone for the masses?

Tato práce se zaměřuje na sumarizaci textu Twitter: microphone for the masses? Dhiraje Murthyho, který byl publikovaný v odborném časopise Media Culture Society v červenci roku 2011. 

Murthyho práce se zaměřuje na to, jakým způsobem sociální sítě (především Twitter) ovlivňují podobu občanské žurnalistiky a následně, jaký je vztah občanské žurnalistiky a žurnalistiky profesionální, potažmo vztah s tradičními médii obecně. V tomto textu poté dochází k zasazení Murthyho práce do širšího kontextu mediálních studií s výkladem pojmu občanská žurnalistika a jejími rozdíly oproti žurnalistice profesionální a dále se seminární práce zabývá výkladem pojmu produsage zasazeným do kontextu probíraného tématu.

MURTHY, D. Twitter: Microphone for the masses?. Media, Culture. 2011-06-29, roč. 33, č. 5, s. 779-789. ISSN 0163-4437. DOI: 10.1177/0163443711404744. Dostupné z: http://mcs.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0163443711404744


MEIKLE, Graham a Guy REDDEN. News onlinetransformations and continuities. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2011. ISBN 9780230233454.

No comments:

Post a Comment