Monday, May 28, 2012

Konvergence médií na příkladu používání elektronických čteček knih

První část eseje přibližuje výzkumnou studii Factors affecting e-book reader awareness, interest, and intention. Cílem výzkumu bylo najít faktory ovlivňující povědomí o elektronických čtečkách knih, zájem lidí o čtečky a záměr pro jejich využívání. Esej nabízí nejen sumarizaci výzkumu, ale také srovnání získaných výsledků ze světového, respektive jihokorejského prostředí s prostředím českým. Druhá část eseje je proto věnována současné situaci elektronických čteček knih na českém trhu, která je prezentována především prostřednictvím výzkumu společnosti Mediasearch.

Použitá literatura

No comments:

Post a Comment