Thursday, May 24, 2012

Revize konceptu veřejné sféry s ohledem na nástup nových médiíNásledující práce reflektuje Habermasovu tradiční konceptualizaci veřejné sféry a polemizuje s její validitou a platností v kontextu nástupu nových médií. Metodicky se práce opírá o konfrontaci technooptimistických názorových proudů, které si od kyberprostoru slibují vytvoření nové formy veřejného prostoru a technopesimistických názorů, které utopistická a nadějeplná očekávání jednostranně kladného potenciálu nových médií odmítají. Práce si klade za cíl ukázat, zda se změnila podoba veřejné sféry s nástupem nových médií ve prospěch Habermasova původního ideálu.

Přidanou hodnotou práce je pak reflexe fenoménu nových médií a jejich dopadu na tradiční pojetí veřejné sféry na základě implicitních i explicitních vyjádření samotného Jürgena Habermase.  


Použitá literatura a zdroje


Literatura


  • HABERMAS, Jürgen. Europe: The Faltering project. Cambridge: Polity Press, 2009.
  • HABERMAS Jürgen. Strukturální přeměna veřejnosti. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2000.
  • THOMPSON John B. Média a modernita. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2004.

Elektronické zdroje


No comments:

Post a Comment