Friday, May 25, 2012

Role médií v kauze Mohamedových karikatur


Zvolené téma eseje úzce souvisí s možnostmi rychlého šíření informací po celém světě prostřednictvím internetu a s konvergencí médií. Téma má ale i další rozměr, a to sice rozměr etický. Problémem je zobrazování jiných kultur v kontextu kultury naší, což může mít dalekosáhlé společenské a politické následky. Jedné z takových událostí se věnuje studie autora Juhy Ridanpää s názvem The media and the irony of politically serious situations: consequences of the Muhammed cartoons in Finland, která vyšla v březnu letošního roku v časopise Media, Culture&Society. Článek se zabývá spojitostmi mezi politickými konflikty a situační ironií a tím, jakou roli v této problematice hrají média. Autor článku popisuje sérii událostí, které odstartovalo publikování Mohamedových karikatur v dánských novinách Jyllands – Posten. To vedlo ke vzniku satirického komiksu, který byl publikován na webových stránkách malého kulturního časopisu s názvem Kaltio, vydávaného v Oulu v severním Finsku. Publikování tohoto komiksu bylo důvodem pro propuštění šéfredaktora časopisu Kaltio a mělo svůj podíl i na tom, že se o události dozvěděl celý svět.


 

Použitá literatura a zdroje

HALLIN, Daniel C.; MANCINI, Paolo: Systémy médií v postmoderním světě: tři modely médií a politiky. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-377-2

JENKINS, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press, 2006, 1 - 19. ISBN 978-0-8147-4281-5.
JIRÁK, Jan; ŘÍCHOVÁ, Blanka: Politická komunikace a média. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0182-6

REIFOVÁ, Irena: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-926-7
JENKINS, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press, 2006, 1 - 19. ISBN 978-0-8147-4281-5.

Elektronické zdroje:

Karikatury Mohameda: po dvou letech přišlo usmíření s muslimy. Lidovky.cz [online]. 2010 [cit. 2012-05-24]. ISSN 1213-1385. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/karikatury-mohameda-po-dvou-letech-prislo-usmireni-s-muslimy-pu4-/ln_zahranici.asp?c=A100226_112129_ln_zahranici_gaa

Kauza karikatur proroka Mohameda. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006, 2012 [cit. 2012-05-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kauza_karikatur_proroka_Mohameda

Mohammed, fear and freedom of speech. Kaltio.fi [online]. 2011 [cit. 2012-05-24]. Dostupné z: http://www.kaltio.fi/lehtiarkisto/kaltio-6-2011/ranta611/ranta611-en-1

RIDANPÄÄ, Juha. The media and the irony of politically serious situations: consequences of the Muhammed cartoons in Finland. Media, Culture&Society. 2012, roč. 34, č. 2, 131 - 145. DOI: 10.1177/0163443711430754. Dostupné z: http://mcs.sagepub.com/content/34/2/131.full

No comments:

Post a Comment