Saturday, May 26, 2012

Fanouškovství a nová média

Fanouškovství a nová média

Deskriptivní studie fotbalového online fanouškovství  


Tématem uvedené eseje je fotbalové fanouškovství. Východiskem jsou dvě teoretické studie k tématu. První z nich je text Vivi Theodoropoulou The Anti-Fan within the Fan: Awe and Envy in Sport Fandom (2007), ve kterém se autorka věnuje rozboru fanouškovské komunikace. Upozorňuje na strategie, jakými fanoušci vyjadřují svou sounáležitost s týmem. Druhým textem je článek Contradictions in Media Sport Culture: The Reinscription of Football Supporter Traditions through Online Media (2010), ve kterém Andy Ruddock analyzuje webovou stránku MyFootballClub. V pojetí fanouškovství u obou autorů jsou jisté paralely. Závěrečná část práce je věnována analýze současné podoby uvedené stránky.

Použité zdroje
GRAY, Jonathan; SANDVOSS, Cornel; HARRINGTON, Lee C. „Introduction. Why Study Fans? in Fandom:Identities and Communities in a Mediated World. New York:New York University Press, 2007. 406 s. ISBN 978-0-8147-3182-6.

Kraus, Jiří. Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha: Karolinum, 2008. 172 s. ISBN 978-80-246-1578-3.

RUDDOCK, Andy; HUTCHINS, Brett; ROWE, David. „Contradictions in Media Sport Culture: The Reinscription of Football Supporter Traditions through Online Media“, in European journal of cultural studies. London: Sage, 13 (3), 2010. ISSN 1367-5494.
http://www.myfootballclub.co.uk/> 

THEODOROPOULOU, Vivi. „The Anti-Fan within the Fan: Awe and Enwy in Sport Fandom“,in Fandom:Identities and Communities in a Mediated World. New York:New York University Press, 2007. 406 s. ISBN 978-0-8147-3182-6.

Internetové zdroje
Oficiální stránka MyFootballClub.
 http://www.myfootballclub.co.uk/%3E

Oficiální stránka Ebbsfleet United 
http://ebbsfleetunited.co.uk/home/?p=308%3E


 


No comments:

Post a Comment