Wednesday, May 14, 2014

Transmediované „já“ - Identita jedince v době nových médií

Anotace:


Práce pojednává o proměnách formování identity v době nových médií. Vychází přitom ze studie J. Sage Elwella nazvané The transmediated self: Life between the digital and the analog. Text věnuje pozornost důsledkům propojování našeho on-line a off-line života, kdy rozostřováním hranice mezi naší virtuální a reálnou zkušeností dochází ke vzniku zkušenosti nové – „onlifové“. Proměnou této zkušenosti je následně formována i vlastní identita jedince, která je, v dnešním světě konstantního připojení a rychle se rozvíjející technologie, transformována do podoby transmediovaného „já“. Takto pojaté vlastní „já“ člověka je následně možné chápat jako komplexní svět příběhu naší identity, která je dotvářena na pomezí světa reálného a virtuální.

Odkaz na použitou studii:
ELWELL, J. Sage. The transmediated self: Life between the digital and the analog. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. May 2014; vol. 20, 2: pp. 233-249., first published on September 12, 2013

No comments:

Post a Comment