Tuesday, May 27, 2014

Analýza profilových fotografií studentů na sociální síti Facebook


Abstrakt
Tento kvantitativní výzkum se zaměřuje na analýzu profilových fotografií studentů Mediálních studií, Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, na sociální síti Facebook. Výzkum byl proveden začátkem měsíce dubna roku 2014 a bylo analyzováno 189 profilových obrázků. Cílem výzkumu je zjistit, jak se vybraná sociální skupina na sociální síti prezentuje a jaké rozdíly v prezentaci jsou mezi studentkami a studenty ve vybrané skupině. Výzkumné postupy jsou čerpány z odborného článku Rasa, gender a sebeprezentace teenagerů na profilových fotografiích, který analyzoval profilové obrázky dospívajících na online chatu.


Abstract
This quantitative research focuses on the analysis of profile pictures of Media Studies students at the Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague, on the social network Facebook. The research was conducted at the beginning of April 2014 and analysed 189 profile photos. The aim of the research is to find out how the chosen social group presents itself on Facebook and what differences in the social presentation are between female and male students. Research procedures were drawn from an academic article Race, gender and self-presentation of teenagers on profile photographs which analysed profile pictures of teenagers on online chat.

Zdroje

·    Bru. Sociální sítě v Česku: Facebook stále vede, firmy objevily YouTube. 9. 4. 2013. cit 7. 4. 2014. Dostupné na: http://zpravy.e15.cz/byznys/technologie-a-media/socialni-site-v-cesku-facebook-stale-vede-firmy-objevily-youtube-972707
·    Kapidzic, Sanja, Herring, Susan C. Race, gender, and self-presentation in teen profile photographs. New Media & Society. 2014. pp 1–19 0(0).
·     Scherer, Helmut. 2004. „Úvod do metody obsahové analýzy“. Pp. 29-46 in Schulz, Winfried, et al. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum.

No comments:

Post a Comment