Thursday, August 11, 2011

Spolupráce s korporací? CNN a hegemonní kooptace občanské žurnalistiky skrze iReport.com

Má práce shrnuje text Cooperation with the corporation? CNN and the hegemonic cooptation of citizen journalism through iReport.com nigerijského novináře a (toho času) doktoranda na Georgia State University, který vyšel ve sborníku New Media Society.


Až doposud se předchozí literatura více méně shodovala na tom, že média, která tvoří občané, jsou sice stále v podřízeném postavení vůči tradičním médiím, ale začínají nabízet jejich protipól, nastolují deliberativní prostředí a alternativu vůči dominanci mainstreamových hráčů. Autor si ve svém textu všímá masivního a agresivního ovládnutí těchto občanských médií silnými korporacemi. Tento trend ukazuje na webu televizní stanice CNN iReport.com.


Web iReport.com funguje podobně jako Youtube - uživatelé mohou nahrávat svůj obsah bez předchozí kontroly ze strany poskytovatele prostoru. S tím rozdílem, že na webu iReport mohou publikovat videa, fotografie i texty a jejich obsah by měl mít zpravodajský charakter.

Ve své práci zasazuji Kperogiho předmět zkoumání do kontextu studia nových médií a srovnávám jeho závěry s myšlenkami ostatních mediálních teoretiků.


Kperogi, Farooq A. 2011. Cooperation with the corporation? CNN and the hegemonic cooptation of citizen journalism through iReport.com. New Media & Society. March 2011, pp. 314-329.  (na webu ZDE)

No comments:

Post a Comment