Tuesday, August 30, 2011

Digitální sdílení filmového zrna na Flickru ve skupině „Ilford Delta 3200 Professional Black and White Film“

Ve své práci se pokouším upozornit na specifikum vybrané skupiny na Flickru a to především na pozadí novomediálních jevů, které její charakteristiku určují. Tím se snažím zjistit, v čem spočívá specifikum dané skupiny a v jakém slova smyslu můžeme vůbec o tomto specifiku mluvit.

V úvodní části eseje se pokouším skupinu charakterizovat a upozornit tak na její nejvýraznější rysy. V další části textu je pak podrobuji kritické rozvaze a prostřednictvím odborné literatury je pak zasazuji do novomediálního kontextu především na pozadí fenoménu produžívání (Axel Bruns) a kultury konvergence (Henry Jenkins).

To vše se snažím stavět na pozadí koncepce přirozeného přechodu od světa analogového ke světu digitálnímu, tedy Negroponteho terminologií na přechodu „od atomů k bytům“. K vyzdvižení některých rysů charakterizujících skupinu navíc používám napříč esejem srovnání specifických vlastností fotografie analogové a digitální.

V závěrečné části textu (Resumé) se pokouším shrnout dosavadní poznatky a formulovat závěr popisující specifičnost vybrané skupiny na Flickru, která je tak výše zmíněnými novomediálními principy formována.

· BRUNS, Axel. Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond, New York: Peter Lang Publishing, 2008, 417 s. ISBN 978-0-8204-8866-0.

· ELSAESSER, Thomas. Historie rané kinematografie a multimedia: archeologie možných budoucností?, Providence (Boston): konference Archeology of Multi-Media, 2000, překl. Sczepanik, Petr.

· JENKINS, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, New York and London: New York University Press, 2006, 308 s. ISBN 0-8147-4281-5.

· McLUHAN, Marshall. Člověk, média a elektronická kultura, Brno: JOTA, 2008, 418s. ISBN 978-80-7217-128-6.

· McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace, Praha: Portál, 2009, 640s. ISBN 978-80-7367-574-5.

1 comment:

  1. Takhle zpětně když to čtu, tak co si tak pamatuji, tak Flickr svého času byl velmi populární, tvrdím si říct, že byl populární třeba tak jako Pinterest. Takový možná předchůdce, nebo DeviantArt. Ale doby se mění jako když Nokia byla na výši, nebo telefony od firmy Bosch. Pamatuje si tohle vlastně někdo?

    ReplyDelete