Wednesday, August 31, 2011

Posunuje poslouchání MP3 hranice vnímání?

Ve své práci vycházím z článku Miriam Simunové My music, my world: using MP3 player to shape experience in London, který byl publikován v periodiku New Media & Society v roce 2009. Simunová ve svém příspěvku přináší výsledky vlastního výzkumu, kdy zkoumala posun hranic při vnímání lidí během poslechu MP3 skrze cestu Londýnem.

První část mé práce je interpretací výše zmíněného článku. Simunová svůj výzkum zasadila do sociálního kontextu a své výsledky porovnává právě s autory, které při prezentaci souvislostí cituje. Jedná se například o Theodora Adorna, George Simmela nebo Henryho Lefebrveva. V závěru své práce shrnuje výsledky výzkumu.

V další části se zabývám mediálním kontextem, do kterého jsem se snažila interpretovaný článek zasadit. Jedná se o především o způsob ukládání souborů MP3 na Internet, o aktivitu publika a o Benjaminovu teorii technické reprodukovatelnosti.

Poslední část své práce věnuji vlastnímu výzkumu, který jsem provedla s osmi respondenty skrze sociální síť Facebook. Výsledky svého výzkumu a výsledky výzkumu Simunové mezi sebou v závěru porovnávám.

Zdroj: SIMUN, Miriam. My music, my world: using MP3 player to shape experience in London. New Media & Society, September 2009, vol. 11, 921-941.

No comments:

Post a Comment