Friday, December 30, 2016

Politická satira jako projev participace v rámci Youtube

Abstrakt


Práce je věnována politické satiře jako prostoru pro participaci v rámci nových médií, konkrétně portálu Youtube. Přibližuje akademický text Leslie A. Rill a Christophera L. B. Cardiela nazvaný Funny, Ha-Ha: The Impact of User-Generated Political Satire on Political Attitudes, který se zabýval vlivem uživatelsky generované satiry na názory publik v rámci amerických prezidentských voleb v roce 2012, kterou navazuje na teoretické poznatky dalších autorů z oblasti participace.

Abstract

         This paper is focused on the phenomenon of political satire in new media as axiomatic example of the audience activity and participation. It is based on the study of Leslie A. Rill and Christophera L. B. Cardiel: Funny, Ha-Ha: The Impact of User-Generated Political Satire on Political Attitudes, which examined the impacts of user generated political satire on Youtube during the US presidential election in 2012.  Their findings are then contextualised using theories of other academics from the field of media studies.

Zdrojová studie

RILL, L. A. a C. L. B. CARDIEL. Funny, Ha-Ha: The Impact of User-Generated Political Satire on Political Attitudes. American Behavioral Scientist [online]. 2013, 57(12), 1738-1756 [cit. 2016-12-30]. DOI: 10.1177/0002764213489016. ISSN 0002-7642. Dostupné z: http://abs.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0002764213489016

No comments:

Post a Comment