Monday, February 8, 2016

Hraní počítačových her jako nový způsob interpersonální sociální interakce

Abstrakt

Předkládaná seminární práce vychází z výsledků prezentované studie Daniela M. Shafera, který ve své práci předkládá představu hry, jako nové sociální platformy pro poznávání lidí. Tato seminární práce rozvádí myšlenku herního prostředí jako způsobu nové sociální interakce, ve kterém fungují stejné psychologické mechanismy (halo efekt, efekt pořadí, předsudky a stereotypy) jako v prostředí skutečném. Na tomto závěru je navrženo komunikační schéma, které zobrazuje jednotlivé vrstvy prostředí a směr interakce. Závěrem práce je konstatováno, že hraní videoher, coby nový způsob sociální interakce, mění poznávání druhých lidí. Do jaké míry a jak konkrétně by bylo námětem kvalitativního výzkumu.

Abstract


Following essay is based on the results presented in study of Daniel M. Shafer. He considers a videogame as a new social platform for meeting people. This essay develops idea of a game environment as a manner of new social interaction, where most of psychological mechanism (halo efekt, primarily efekt, prejudices, stereotypes) are applicable. According to these results are proposed communication scheme, which displays particular environment layers and the direction of interaction. In the end of the essay is stated, that video game playing as a new manner of social interaction change meeting new people. How far and how concretely could be the topic of further qualitative research.


Zdrojová studie:
SHAFER, Daniel M. Person Perception and Enjoyment of Video Game Competition. Media Psychology Review, 2014, 6.1.

No comments:

Post a Comment