Tuesday, July 2, 2013

Demokratické principy vs. Internet: Výklad a hodnocení článku „The Daily We“

Cass Sunstein ve svém článku poukazuje na negativní důsledky Internetu, které z jeho pohledu mohou vážně ohrožovat demokratickou společnost. Hlavní otázka, která prochází celým textem, řeší, jakým způsobem narušují současné možnosti Internetu, zejména jeho personalizační a sociální funkce, princip veřejné sféry a související veřejné diskuse, kterou považuje pro správné fungování demokracie za nezbytné. Sunstein se obává významné úlohy Internetu při názorovém polarizování společnosti, které může vést k formování extrémistických myšlenek a jednání jedinců či sociálních skupin nebo k šíření desinformací, které mohou v některých případech mít až destruktivní následky. Oproti těmto negativním aspektům Internetu staví Sunstein tradiční celoplošná média, která podle něj – i přes řadu svých negativních vlastností – právě kritickou roli veřejné sféry plní. Současně navrhuje několik směrů, které by toto protidemokratické směřování mohly zmírnit.

Článek Casse Sunsteina The Daily We je hodnotným názorovým příspěvkem k diskusi na téma vlivu Internetu – dnes bychom hovořili o Webu 2.0 – na sociální projevy a otázku veřejné diskuse, kterou zcela jistě tato síť v naší euroamerické společnosti umožňuje. Autor představuje řadu zajímavých tezí souvisejících s projevy demokracie v internetovém i reálném prostředí a s možnými nevýhodami a hrozbami oproti tradičním médiím. Z pohledu mediálních studií jsou tyto názory velmi přínosné, avšak mé zhodnocení vede k tomu, že Sunstein vytváří myšlenkovou zkratku mezi možnosti nabízenými Internetem a projevy extremismu ve společnosti. Myslím si, že toto silně zjednodušující tvrzení – i když jde pouze o upozornění na možná a reálná rizika – by si zasloužilo širší debatu a výzkum, aby bylo možné určit, zda je pravdivé. V něm by zcela jistě neměla chybět témata skupinového jednání na internetové sítí, role státu, zejména v oblasti regulace dostupných obsahů na Internetu a mediální výchovy, a pronikání komerčních principů do internetového prostředí.

No comments:

Post a Comment