Tuesday, March 24, 2009

Jaron Lanier se bojí digitálního maoismu

Ten chlapík s dredy, pionýr virtuální reality Jaron Lanier, hledá neblahé důsledky internetového "kolektivismu". Zajímavá věc k diskusi.

No comments:

Post a Comment