Monday, January 30, 2017

Algoritmy v prostředí internetu a jak je vnímáme na Facebooku
Abstrakt

Tato esej vychází ze dvou studií, jednak ze článku Governance by algorithms: reality construction by algorithmic selection on the Internet uvedeného Nataschou Justovou a Michaelem Latzerem a dále článkem Whose world are you watching?, jehož autorem je Mark Frary. Práce se zabývá se algoritmy a jejich fungováním na internetu a dále na konkrétní sociální síti Facebook. Stručně se snaží nastínit fungování algoritmů na internetu a jejich pochopení uživateli.

Abstract

This essay is based on study Governance by algorithms: reality construction by algorithmic selection on the Internet by Natascha Just, Michael Latzer and the article Whose world are you watching? by Mark Frary. The essay deals with algorithms as they are working in the space of the internet and more concretely on the social media site Facebook. This paper is trying to briefly introduce the main principles of algorithms on the internet and their understanding by the users.

Zdrojové články

FRARY, Mark. Whose world are you watching? The secret algorithms controlling the news we see. Index on Censorship, 2015, 44.4: 69-73.  Dostupné z < http://journals.sagepub.com. >

JUST, Natascha; LATZER, Michael. Governance by algorithms: reality construction by algorithmic selection on the Internet. Media, Culture & Society, 2016, 0163443716643157. Dostupné z < http://journals.sagepub.com. >

Autor: Markéta K.

   

No comments:

Post a Comment