Monday, January 30, 2017

Materiálnost globální digitální pamětiAbstrakt
Tato seminární práce vychází ze studie vypracované Annou Reading a Tanyou Notley s názvem „The materiality of globital memory: bringing the cloud to earth“, která se zabývá tématem materiálnosti a energetickým původem globální digitální paměti, neboli „globitální paměti“. Na první pohled nehmotná a neviditelná digitální paměť nevzniká z ničeho a nemůže být uchovávána, ani zprostředkována bez potřebné energie. Otázce, jak se tato skutečnost prolíná s teoriemi nových médií a jak se projevuje materiálnost i energetická náročnost digitální paměti v globálním prostředí, se věnuji v této seminární práci.

Abstract
This essay is based on study „The materiality of globital memory: bringing the cloud to earth made by Anna Reading and Tanya Notley. The study deals with the subject of materiality and energetic origin of digitized and globalized or „globital memory“. Digital memory may be immaterial and invisible at first sight, but does not arise from nowhere and cannot be stored or conveyed without the necessary energy. This essay deals with the question of how this is intertwined with the theories of new media and how the materiality and energetic demands of digital memory manifest themself in the global environment.

Zdrojový článek:
READING, Anna; NOTLEY, Tanya. The materiality of globital memory: bringing the cloud to earth. Continuum: Journal of Media [online]. 2015, 29(4), 511-521 [cit. 2017-01-29]. Dostupné z: http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=5bc6c897-8b05-4f65-9e73-1e1c02c54eff%40sessionmgr4009&vid=0&hid=4211


Autor: Jan Žížala

No comments:

Post a Comment