Monday, January 30, 2017

Děti a dospívající vs. smartphony a internet

Abstrakt
Tato závěrečná práce k předmětu Sociální teorie nových médií se zabývá rozšířením chytrých telefonů a mobilního internetu mezi dětmi a dospívajícími. Primárním zdrojem se stal text Giovanny Mascheroni a Kjartana Ólafssona The mobile Internet: Access, use, opportunities and divides among European children. Autoři se zabývají otázkou, co ovlivňuje přijetí smartphonu a přístup k internetu v této věkové kategorii a zdali jeho používání může vést k prohlubování či překlenování digitální propasti. Cílem práce je sumarizovat článek a jeho závěry porovnat s vlastním menším výzkumem.

Abstract
This final work in Social Theories of New Media focuses on expansion of smart phones and mobile internet among children and the youth. The primary source is the text by Giovanny Mascheroni and Kjartan Ólafsson The mobile Internet: Access, use, opportunities and divides among European children. Authors deal with the question of smartphones adoption and internet access in this age category and whether its use help to deepen or bridge the digital divide. The paper’s objective is to summarize the article and compare its conclusions with a personal research.

Zdrojový text: 
Marcheroni G., Ólafsson K. The mobile internet: Access, use, opportunities and divides among European childrenNew Media & Society [online]. 2016, vol. 18, issue 8.


No comments:

Post a Comment