Sunday, January 22, 2017

Fotoaparát nebo iPhone? Iphoneografie jako nový umělecký směr

Abstrakt

Práce se opírá o článek Iphoneography as an emergent art world autorek Megan Halpern a Lee Humphreys. Ten vyšel v roce 2016 v časopisu New Media & Society. Zabývá se vznikem iPhoneografie jakožto nového uměleckého směru. S příchodem chytrých telefonů se mění podstata fotografování, uživatelé jsou schopni na jednom zařízení fotografii pořídit, editovat i sdílet. Nicméně v oblasti České republiky se jedná zatím o fenomén neznámý. Navazující výzkum se zaměří na fotografy, kteří vlastní iPhone, ale i přes to stále fotografují na digitální zrcadlovky. Informátoři mají na Facebooku svoji fanpage, kde zveřejňují své fotografie. Práce se ptá, podle čeho uživatelé volí, které zařízení pro pořízení snímku využijí, když iPhone nabízí velice dobrou a kvalitní alternativu k digitální zrcadlovce.

Abstract

This essay is based on the article of Iphoneography as an emergent art world written by Megan Halpern and Lee Humphreys. It was published in 2016 in a New Media & Society magazine. It is focused on the establishment of iPhoneography as a new art world. The process of taking photographs changed dramatically when smartphones begin to gain success by its users. Nowadays users are able to do all of the processes on one device, they can capture a photo, edit it and share it via social media. In Czech Republic iPhoneography is still not well known as an art. A research based od this article is focused on users who have have both DSLR camera and iPhone. Respondents – artists share their photographs on Facebook where they have their own fan pages. This paper is trying to find how users make the decision of what device they are going to use for capturing the photo.

Zdroj

Halpern, Megan a Lee Humphreys (2016) Iphoneography as an emergent art world. New Media & Society [online]. 2016(1), 62 - 81 [cit. 2017-01-21]. Dostupné z: http://journals.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/full/10.1177/1461444814538632

No comments:

Post a Comment