Tuesday, January 31, 2017

Cutting Into ‘Food Porn’: Building Female Identity Through Digital Play

Použité studie: Dejmanee, T. (2016). "Food Porn" as Postfeminist Play: Digital Femininity and the Female Boy on Food Blogs. Television & New Media, [online] Volume 17(5), p. 429-448. Available at: http://journals.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/full/10.1177/1527476415615944 [Accessed 28 Jan. 2017].


Abstract

     Pictures of food and stylized dishes from all over the world have become an integral part of the online world from blogs to social media, resulting in frequent use of the collocation ‘food porn’. The aim of this essay is to draw on the article by Tisha Dejmanee entitled “’Food Porn’ as Postfeminist Play: Digital Femininity and the Female Body on Food Blogs” and comment on the article with the use of other sources relevant to the problematics of ‘food porn’ and female food bloggers. Dejmanee points to a close link between ‘food porn’ and the female body and eating and sex. I explore this link and support it with other relevant articles and introduce new arguments for consideration. Moreover, I comment on food photography and 'food porn', and the changing patterns of the relationship between women and food.

Abstrakt
     Obrázky jídla a stylizovaných pokrmů z celého světa se staly nedílnou součástí online světa, od blogů po sociální média, což vyústilo v často skloňované spojení 'food porn'. Cílem této eseje je představit článek od Tishi Dejmaneeovém s názvem "'Food Porno' jako postfeministická hra: digitální femininita a ženské tělo na food blozích" a okomentovat ho s pomocí dalších relevantních zdrojů, týkajících se problematiky 'food porn' a food blogerek. Dejmanee poukazuje na blízkou souvislost 'food porna' a ženského těla a jídla a sexu. V eseji tuto souvislost dále zkoumám a představuji nové argumenty k zamyšlení. Dále se vyjadřuji k focení jídla a 'food pornu' a změnou v zaběhlých vzorcích vztahu mezi ženami a jídlem.

Klíčová slova: Food porno, food blog, postfeminismus, tělo, fotografie jídla

Autorka práce: Tereza Pospíšilová

No comments:

Post a Comment