Monday, January 30, 2017

Vliv internetu na evopskou žurnalistiku


Abstrakt
Žurnalistika se v posledních letech vlivem nových technologií rapidně mění. Rozvoj internetu s sebou přinesl nové možnosti a média ovlivnil v rámci funkce, praxe i etiky. Autoři studie “The Influence of the Internet on European Journalism: Explaining the use of the Internet by Work-Related Characteristics and Professional Opinions” se snaží tyto aspekty zmapovat v celoevropském kontextu a poskytnout tak mezikulturní srovnání toho, jak žurnalisté vnímají technologické a profesní změny objevující se v jejich sektoru. Cílem mé práce je uvedenou studii zhodnotit a prostřednictvím krátkého průzkumu porovnat s aktuální situací žurnalistiky v České republice.  

Abstract
Journalism has been rapidly changing in recent years due to new technologies. Development of the Internet has brought new opportunities and influenced media within the function, practices and ethics. Authors of the study “The Influence of the Internet on European Journalism: Explaining the use of the Internet by Work-Related Characteristics and Professional Opinions” are trying to map these aspects in a European context and provide a cross-cultural comparison of how journalists perceive professional and technological changes occurring in their sector. The goal of my work is to evaluate this study and compare it through a short survey with the current situation of a journalism in the Czech Republic.

Zdrojový článek:
FORTUNATI, Leopoldina, Mauro SARRICA, John O'SULLIVAN, Aukse BALCYTIENE, Halliki HARRO-LOIT, Phil MACGREGOR, Nayia ROUSSOU, Ramón SALAVERRÍA a Federico DE LUCA. The Influence of the Internet on European Journalism: Explaining the use of the Internet by Work-Related Characteristics and Professional Opinions. Journal of Computer-Mediated Communication [online]. 2009, vol. 14, issue 4, s. 928-963 [cit. 2017-01-27]. DOI: 10.1111/j.1083-6101.2009.01476.x. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1083- 6101.2009.01476.x 

J. Skalník

No comments:

Post a Comment