Monday, January 30, 2017

Šíření memů s politickou tématikou jakožto způsob vyjadřování odporu proti základním právům a hodnotám společnosti

Abstrakt:

Smyslem této eseje je nabídnout shrnutí odborného článku Petry Saskie Bayerlové a Lacheraze Stoynova s názvem Revenge by photoshop: Memefying police acts in the public dialogue about injustice a zachytit jeho hlavní závěry týkající se role digitálních memů v rámování veřejného dialogu o policejním bezpráví. Hlavní zjištění jsou rozebírány na příkladu vzniku a šíření memu „pepřáckého poldy“ během protestů v rámci hnutí Occupy Wall Street. Na tomto základě byla identifikována kritéria úspěšnosti memu s politickou problematikou a tyto závěry pak byly analyzovány na příkladě jiného memu, Je suis Charlie, a jeho variant.

Abstract:


The purpose of this essay is to summarize acticle written by Petra Saskie Bayerl and Lacheraz Stoynov called Revenge by photoshop: Memefying police acts in the public dialogue about injustice, to show its main findings dealing with the role of digital meme in framing public dialogue about police injustice based on the example of creation and spread of „pepper-spray cop“ during protests within Occupy Wall Street Mouvement. Based on this case authors identified criterions needed for successful political mems spreading. These discoveries are then used to analyse the creation and use of „Je suis Charlie“ mem and its variants.

Zdroje literatury:

Monografie a odborné články:

BAKIR, Vian. Torture, intelligence and sousveillance in the War on Terror: Agenda-Building Struggles. Routledge, 2013. ISBN 978-1-40-942255-6.
BAYERL, Petra Saskie a Lachezar STOYNOV. Revenge by photoshop: Memefying police acts in the public dialogue about injustice. New Media & Society [online]. 2016, (18 (6) [cit. 2017-01-27]. Dostupné z: doi: http://dx.doi.org/10.1177/1461444814554747
HESSEL, Stéphane. Indignez-vous !. [Édition revue et augmentée]. Montpellier: Indigène, 2011. ISBN 979-109-0354-203
JENKINS, Henry. If It Doesn’t Spread, It’s Dead (Part One): Media Viruses and Memes [online]. 2009 [cit. 2017-01-30]. Dostupné z: http://henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_its_dead_p.html
JENKINS, Henry. A Meme is a Terrible Thing to Waste: An Interview with Limor Shifman (Part One) [online]. 2014 [cit. 2017-01-30]. Dostupné z: http://henryjenkins.org/2014/02/a-meme-is-a-terrible-thing-to-waste-an-interview-with-limor-shifman-part-one.html
SHIFMAN, Limor. Memes in Digital Culture. United States of America: MIT Press, 2014. ISBN 9780262525435.

Internetové stránky:

Casually Pepper Spray Everything Cop: Part of a series on Occupy Wall Street. Know Your Meme [online]. [cit. 2017-01-28]. Dostupné z: http://knowyourmeme.com/memes/casually-pepper-spray-everything-cop
Je Suis Charlie: Part of a series on 2015 Charlie Hebdo Terrorist Attack. Know Your Meme [online]. [cit. 2017-01-30]. Dostupné z: http://knowyourmeme.com/memes/je-suis-charlie
Occupy Protests: Image #186,139. Know Your Meme [online]. [cit. 2017-01-30]. Dostupné z: http://knowyourmeme.com/photos/186139-occupy-protests

Internetová videa:

BLACKMORE, Susan. Memes and "temes". In: TED Talks [online]. 2008 [cit. 2017-01-30]. Dostupné z: https://www.ted.com/talks/susan_blackmore_on_memes_and_temes

DENNETT, Dan. Dangerous memes. In: TED Talks [online]. 2002 [cit. 2017-01-30]. Dostupné z: https://www.ted.com/talks/dan_dennett_on_dangerous_memes

No comments:

Post a Comment