Friday, June 10, 2011

Digitalizace muzejních sbírek - Muzea budoucnosti

Podmětem pro zpracování tématu digitálizace muzeích sbírek a jejich možného dopadu na percepci uměleckých děl se stala publikace New Museum Theory and Practice: An introduction a především esej z této publikace Visiting The Virtual Museum: Art And Experience Online od Lianne McTavish, kurátorky a profesorky muzeologie na Brunswickské univerzitě v Kanadě. McTavish se ve svém textu zabývá třemi hlavními otázkami. Jak bude vypadat muzeum budoucnosti? Jakou roli v tomto směru budou hrát nová média a internet? Rozšiřují digitální muzea znalosti uživatelů?

Pro pracovníky muzeí internet představuje novou výzvu, kterou někteří z nich přijímají pozitivně a jiní s obavami. Dynamicky se rozvíjející médium internetu přináší nové možnosti zpřístupnění muzejních artefaktů veřejnosti. Lidé si je mohou prohlížet v klidu, z pohodlí domova a neomezeni otvírací dobou. Argument, že nic nemůže nahradit zážitek z fyzické přítomnosti díla, se zlepšujícími se reprodukčními technologiemi ztrácí na účinnosti. Internet není omezen územně ani časově a může oslovit diváka prakticky kdekoli na světe. Umožňuje lepší komunikaci mezi návštěvníky a pracovníky muzeí. Od muzeí se bude očekávat, že budou plnit úlohu jakéhosi „vysílače,“ jehož posláním bude umožnění mezinárodní diskuze, proto by měly být vznikající digitální katalogy vícejazyčné. Prostředí internetu nabízí muzeím také výzvu v podobě zapojení diváka do „tvorby“ obsahů stránek. Uživatelé internetu již nechtějí být pouhými diváky, ale zapojit se do tvorby stránek a podělit se o své názory s ostatními.

Cílem seminární práce je podat stručný přehled digitalizace muzejních sbírek a nastínit možné pozitivní a negativní dopady digitalizace. V úvodu je krátce věnována pozornost textu McTavish, na níž je opakovaně odkazováno i v dalších částech seminární práce. Následuje stručná charakteristika digitalizace sbírek. Hlavní text je věnován vývoji internetových muzejních sbírek. V závěru jsou nastíněny možné negativní dopady digitalizace. Text je doprovázen obrazovými přílohami, které jsou pro přehlednost umístěny za textem seminární práce.

No comments:

Post a Comment